Andre muligheder?

Behandling med vitaminer

Behandling med vitaminer har været et aktivt MDS-forskningsområde i de sidste to årtier.  I reagensglasundersøgelser normaliseres myelodysplastiske celler ofte, når de eksponeres for vitaminer som f.eks. D3 og A (retinoidsyre). Kliniske undersøgelser har dog generelt set været en skuffelse. I øjeblikket er et større forskningsstudie meget  optaget af at kombinere vitaminer med lave doser af kemoterapi og/eller vækstfaktorer som f.eks. EPO og GM-CSF. Det kan måske være en god ide at spørge specialisten mht. igangværende undersøgelser.

Eksperimentielle behandlingsmetoder

Et voksende antal eksperimentielle stoffer eller forsøgspræparater undersøges med henblik på brug ved behandlingen af MDS. Selvom der er mange nye eksperimentielle behandlingsmetoder, som f.eks. farnesyltransferase-hæmmere, glutathion stransferasehæmmere, tyrosinkinasehæmmere og histonedeacetylasehæmmere, er nogle behandlingsmetoder ikke nødvendigvis nye, men de undersøges fortsat, fordi de er lovende. Et eksempel er immunmodulatoren, antithymocytglobulin (Thymoglobulin®, Atgam®), som er effektiv i udvalgte patienter med specifikke karaktertræk, nemlig kortvarig transfusionsafhængighed, HLADR15-fenotypen og en alder på under 60. Disse stoffer danner samlet en række lægemidler og forbindelser, som til tider har forskellige eller overlappende virkemåder.
Behandlingen af MDS er under udvikling. Udover behandlingsmetoder med et enkelt stof fra én lægemiddelkategori undersøges der forskellige kombinationer af lægemidler fra forskellige lægemiddelkategorier. Et eksempel på en lægemiddelkombination, der undersøges i øjeblikket i kliniske undersøgelser, er azacytidin og histon deacteylasehæmmeren, MS-275. Det håbes, at brug af kombinationer af lægemidler med virkemåde på mere end ét målsted vil give et mere effektivt resultat, end et enkelt stof alene kan producere. Eksperimentielle, terapeutiske stoffer, som endnu ikke har modtaget FDA-godkendelse for behandling af MDS, vil måske være tilgængelige for patienter i kliniske undersøgelser. Nogle af disse stoffer, der måske har vist lovende resultater for behandling af lav og høj risiko MDS, står opført i tabellen nedenfor. Noge af stofferne kan have flere handlingsmekanismer og kan derfor tilhøre flere lægemiddelgrupper. Udover de i tabellen listede forbindelser er der også kliniske undersøgelser med apoptesereulerende stoffer, immunmodulatorer og histon-deacetylasehæmmere.
[Kontakt The MDS Foundation, Inc., for yderligere oplysninger om disse stoffer eller for oplysninger om kliniske  undersøgelser.]
Viser 23 punkter
Kemisk stof navnKommercielt navnLægemiddelgruppe
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Kemisk stof navnKommercielt navnLægemiddelgruppe
 MS275 histon- deacetylasehæmmere 
arsentrioxid Trisenox angiogenesehæmmer 
bevacizumab Avastin angiogenesehæmmer 
clofarabin Clolar deoxyadenosin-analoger 
clofarabin Clolar deoxyadenosin-analog 
etanercept Enbrel deoxyadenosin-analoger 
etanercept Enbrel cytokinhæmmer 
infliximab Remicade cytokinhæmmer 
lonafarnib Sarasar farnesyltransferasehæmmer 
MGCD0103 MG0103 histon-deacetylasehæmmere 
obatoclax Bcl-2 BH3-bindende Grove-hæmmer apoptoseregulering 
rubitecan Orathecin topoisomerase-1 hæmmer 
rubitecan Orathecin topoisomerase-1 hæmmere 
SCIO-469 p38-alfa MARK apoptoseregulering 
suberolanilid-hydroxaminsyre SAHA histon-deacetylasehæmmere 
thalidomid Thalomid angiogenesehæmmer 
tipifarnib Zarnestra farnesyltransferasehæmmer 
TLK199 Telintra glulathion S-transferase-hæmmere 
topotecan Hycamtin topoisomerase-1 hæmmere 
topotecan Hycamtin topoisomerase-1 hæmmer 
troxacitabin Troxatyl deoxyadenosin-analog 
valproinsyre  histon-deacetylasehæmmer 
vatalanib PTK787 / ZK222584 tyrosinkinasehæmmer 
Viser 23 punkter
Comments