Nyheder‎ > ‎Forskningsnyheder‎ > ‎

Alder og køn og udviklingen af ens MDS

indsendt 13. jun. 2012 07.37 af Webmaster mds-and-you   [ opdateret 12. mar. 2015 00.13 af Niels Jensen ]

Den originale artikel

Artiklen "Prognostic impact of age and gender in 897 untreated patients with primary myelodysplastic syndromes" af Nösslinger et.al publiceret i Annals of Oncology i 2010 kan gratis downloades fra tidsskriftets hjemmeside via følgende link:
Dette arbejde er udført af den samme gruppe mennesker som artiklen om kroniske følgesygdomme og udviklingen af ens MDS, og bruger de samme videnskabelige metoder, men et andet sæt data en førnævnte artikel. I artiklen "Prognostisk effekt af alder og køn i 897 ubehandlede pattients med primære myelodysplastisk syndrom" undersøger Nösslinger et.al om værdien af IPSS scoringen kan forbedres ved at tage hensyn til patientens alder og køn på diagnose tidspunktet. Konklusionen af arbejdet er, at alder og køn har indflydelse på hvordan sydommen udvikler sig specielt for patienter med en lav IPSS score. Overlevelsesdata i år for de 897 patienter er vist i nedenstående tabel fordelt efter IPSS score, køn og alder.
 IPSS MændKvinder Alle  < 66 år> 66 år 
 Alle3,2 5,2  3,9
5,2 3,1 
 Lav 5,513,0  7,112,15,8 
 Int-13,8  5,6 4,66,6 3,6 
 Int-2 1,92,0 1,9  2,11,8 
 Høj 1,1 0,91,1 1,1  1,0
Man ser af tabellen, at specielt for IPSS kategorierne lav og int-1 observeres en tydelige indflydelse af køn og alder. I artiklen behandles IPSS score som en kontinuert variable i intervallet fra omkring -2 til omkring +3,5. Imidlertid bruger man ikke de faktisk IPSS score for hver patient, men omsætter blot kategorierne lav, int-1, int-2 og høj til heltalsværdierne 0, 1, 2 og 3. Det kan ikke afvises, at dette har indflydelse på resultaterne. Det oplyses desværre ikke i artiklen om mænd og kvinder fordeler sig på samme måde omkring skæringsalderen 66 år.  I artiklen finder man også følgende tabel:
 IPSS Mænd, < 66 årKvinder, < 66 årAlle Mænd, >  66 år Kvinder,  > 66 år 
 Lav0,4 -1,9 0,0 1,2 0, 3
 Int-1 1,0-0,1 1,0 1,9 1,2 
 Int-2 1,61,7 2,0 2,5 2,1 
 Høj2,23,5 3,0 3,2 3,0 
Denne tabel er et forsøg på modificerer den oprindelige IPSS scorer, så den tager hensyn til køn og alder. Eksempelvis viser tabellen, at en mandlig patient over 66 år med en IPSS scorer svarende til Int-1 når man tager hensyn til alder og køn faktisk har en risiko værdi på 1,9 - næsten svarende til IPSS kategorien Int-2. Ligeledes ser man at i høj-risiko gruppen har yngre mænd en lavere risiko end yngre kvinder når man tager hensyn til alder og køn. Når dette er sagt, så skal man huske på, at analysen er baseret på historiske data fra patienter, som blev diagnosticeret i perioden fra 1976 til 2002. Således er nogle af patienterne faktisk blevet diagnosticeret før FAB-kategoriseringen blev offentliggjort. Yderligere er alle diagnoser foretaget på et tidspunkt hvor der var yderst få behandlingsmuligheder bortset fra regelmæssig blodtransfusion. Man skal derfor være meget varsom med at anvende data som disse fremadrettet i en verden med mange flere behandlingsmuligheder. 
Når dette er sagt, så kan jeg dog ikke efter at have læst en sådan artikel lade være med se hvor jeg ligger i skemaerne. Jeg er en mandlig MDS patient, som blev diagnostiseret inden jeg fyldte 66 år, og min IPSS scorer på daværende tidspunkt svarede til Int-1. Netop for denne gruppe er der tilsyneladende ikke nogen forskel på om man tager hensyn til køn og alder eller ej.
Comments