Nyheder‎ > ‎Forskningsnyheder‎ > ‎

August nummeret af Leukemia Research har 3 artikler med nyheder for MDS patienter

indsendt 17. jul. 2015 02.05 af Niels Jensen   [ opdateret 17. jul. 2015 02.48 ]

Original Litteratur

Denne nyhedsnotits fra forskningsværdenen er baseret på 3 artikler i august-nummeret af Leukemia Research. Den første er "Age and comorbidities deeply impact on clinical outcome of patients with myelodysplastic syndromes" af E. Balleari et.al, og du kan læse et resumé på engelsk her. Den anden er "Accuracy of physician assessment of treatment preferences and health status in elderly patients with higher-risk myelodysplastic syndromes" af G. Caocci et.al, og du kan læse et resumé på engelsk her. Den tredje er "Combined assessment of WT1 and BAALC gene expression at diagnosis may improve leukemia-free survival prediction in patients with myelodysplastic syndromes" af P. Minetto et.al, og du kan læse et resumé på engelsk her.
De tre artikler drejer sig om henholdsvis overlevelse når man også har andre problemer end MDS, overensstemmelse mellem lægens og patientens opfattelse omkring høj risiko MDS patienter, og to geners indflydelse på overlevelse.

Den første artikel omhandler indflydelsen af alder og sygdomme udover MDS på ens liv med MDS. E. Balleari og en større gruppe kolleger har undersøgt 318 patienter i det italienske MDS register for sammenhæng mellem indekset MDS-CI (MDS følgesygdomsindeks) og  patienternes overlevelse. De fandt, at en alder over 75 år havde en betydelig negativ indflydelse på overlevelse, og at MDS-CI indekset havde en god korrelation på sygdommens prognose. I en multivariabel analyse fandt forskerne, at MDS-CI er en uafhængig faktor forbundet med overlevelse og med en øget risiko for dø uden at udvikle AML (akut myeloid leukæmi).  Deres konklusion er, at MDS-CI bør bygges ind i prognose værktøjer som IPSS og r-IPSS for at bedre at kunne give en prognose for patienter, som har sygdomme udover MDS.

Den anden artikel handler om nøjagtigheden af lægens vurdering af behandlingsmuligheder og sundhedstilstand hos ældre patienter med høj risiko MDS. G. Caocci  og  kolleger har undersøgt 280 nydiagnosticerede høj risiko MDS patienter og deres lægers opfattelse af patientens præferencer om beslutninger om behandling. For  49% var der overensstemmelse mellem lægens opfattelse af ønsket om involvering i behandlingsbeslutninger og  patientens. For 36,4% af patienterne var der mindre forskelle mellem patientens og lægens synspunkter, og for 14.6% af patienterne var der store forskelle. I 44,7% af de patienter,som fortrak en passiv rolle, opfattede lægerne dem som værende aktive og samarbejdende. 
Manglende interesse for prognostisk information fra patienten og lægens bedømmelse af patentens sundhedstilstand, som værende dårlig, var sammenfaldende med lægernes opfattelse af patienten som værende mindre interesseret i involvering i kliniske beslutninger. For 27,5% af patienterne var der overensstemmelse mellem patientens og lægens syn på sundhedstilstanden, og lægerne havde en tendens til at overvurdere sundhedstilstanden.
Forfatterne konkluderer, at beslutningsstøtte værktøjer målrettet høj risiko MDS patienter  ville fremme patient-involvering for denne gruppe patienter.

Den tredje artikel handler om to geners betydning for overlevelse uden udvikling af AML hos MDS patienter. P. Minetto og kolleger har undersøgt betydningen af generne WT1 og BAALC for overlevelse uden udvikling af AML hos MDS patienter. De undersøgte niveauet af WT1 og BAALC hos 86 MDS patienter, og fandt, at lave niveauer af disse to gener er forbundet med en længere periode uden udviling af AML. WT1 er Wilm's tumor suppressor gene1, og det kan give anledning til forskellige kliniske tilstande. BAALC er en forkortelse for Brain and Acute Leukemia Cytoplasmic, et gen som er forbundet med AML.  For patienter med lave niveauer af WT1 og BAALC lever 74,5% i mere end 3 år uden udvikling af AML, mens alle patienter med høje niveauer af disse gener udvikler AML indenfor 3 år. Forskerne konkluderer, at man kan forbedre IPSS og r-IPSS prognose værktøjerne ved at også at analysere for WT1 og BAALC i forbindelse med diagnose og valg af behandling for MDS patienter.