Nyheder‎ > ‎Forskningsnyheder‎ > ‎

En anden brug af azacytidin på MDS patienter samt mulig betydning af abnorm T-LGL vækst

indsendt 24. apr. 2016 04.40 af Niels Jensen   [ opdateret 24. apr. 2016 09.19 ]

Referencer til original litteratur

Disse nyheder er baseret på to artikler. 

Den første er "Efficacy of Azacitidine in autoimmune and inflammatory disorders associated with myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukemia" af J.-B. Fraison et.al i april nummeret af Leukemia Research. Den direkte reference til artiklen er 

Den anden artikel er "T-cell large granular lymphocyte proliferation in myelodysplastic syndromes: Clinicopathological features and prognostic significance" af X. Zhang et.al. også i april nummeret af Leukemia Research. Den direkte reference til artiklen er  http://dx.doi.org/10.1016/j.leukres.2016.02.006.


Denne måneds artikler om MDS fra Leukemia Research er ikke - som overskriften måske allerede antyder - nogle af de letteste at forstå, men lad os alligevel prøve. Måske er der alligevel lidt nyttig information til enkelte patienter eller pårørende.

En gruppe forskere fra forskellige franske MDS centre har undersøgt brugen af azacytidin (Vidaza) ved autoimmune og inflammatoriske lidelser hos patienter med MDS (Myelodysplastisk Syndrom) og CMML (Kronisk myelomonocytleukæmi), og fundet at azacitydin kan forbedre kontrollen med den autoimmune og inflammatoriske lidelse hos denne lille gruppe patienter, idet stoffet tillader reduktion eller afslutning af behandling med steroider og/eller immun undertrykkende stoffer hos 73% af de 22 patienter i dette forsøg. Forskerne fandt også at azacitydin var gavnlig for den autoimmune og inflammatoriske lidelse, selv når det ikke havde nogen indflydelse på den underliggende MDS eller CMML.  Afslutningsvis gør forskerne opmærksom på, at yderligere undersøgelser er nødvendige for at bekræfte disse resultater. Dette skyldes naturligvis den lille gruppe patienter, som denne undersøgelse omfattede. 

Hele undersøgelsen er beskrevet i artiklen "Effekt af Azacytidin i autoimmune og inflammatoriske lidelser forbundet med myelodysplastiske syndromer og kronisk myelomonocytleukæmi" af J.-B. Fraison et.al i april nummeret af Leukemia Research. Heri gør forskerne også opmærksom på, at autoimmune og inflammatoriske lidelser er vanskelige at håndtere i forbindelse med MDS eller CMML.

SEM af lymfocyt
En gruppe amerikanske forskere har studeret abnorm vækst af store granulære lymfocytter (LGL) i T-celler hos patienter med MDS og undersøgt betydningen for sygdommens udvikling. 

Forskerne starter med at fastslå, at inflammation og et dårligt regulering immunsystem er afgørende for start og udvikling af myelodysplastisk syndrom (MDS). Det er således ikke ualmindeligt, at abnorm vækst i en enkelt T-celle stor granulær lymphocyt (T-LGL) er forbundet med MDS. Imidlertid er betydningen af forekomsten af abnorm vækst af T-LGL for sygdommens udvikling og prognose ikke særlig klar. Derfor sammenligner deres undersøgelse 35 MDS patienter med abnorm vækst af T-LGL med 36 MDS patienter uden denne abnorme vækst af T-LGL på en række parametre. Forskerne finder bl.a. væsentlige forskelle i CD3+ / CD57+ celletal (CD3+ er celler som har evnen til at udtrykke genet cd3, og tilsvarende for cd57+. Genet CD57 kendes også som B3GAT1) i blodet for de to grupper af patienter. Undersøgeler af knoglemarven viste, at MDS patienter med abnorm T-LGL vækst hyppigere har en reduktion i antallet af celler i knoglemarven og ufuldkommen udvikling af knoglemarvsvævet. Tilsyneladende havde abnorm vækst af T-LGL ikke betydning for patienternes overlevelse. Forskerne konkluderer, at selvom immun undertrykkende behandling for at eliminere T-LGL celler potentielt er gavnlig for MDS patienter med abnorm vækst af T-LGL celler, så given en sådan behandling ikke nogen overlevelses fordele.

Hele undersøgelsen er beskrevet i artiklen "T-celle stor granulære lymfocyt abnorm vækst ved myelodysplastisk syndrom: Klinisk-patologiske træk og prognostisk betydning" af  X. Zhang et.al. i april nummeret af Leukemia Research. Billedet til venstre er et scanning elecktron mikroskop billede af en lymfocyt fra Wikipedia.
Comments