Nyheder‎ > ‎Forskningsnyheder‎ > ‎

Fælles fodslag i 2012 blandt støttegrupper for MDS patienter

indsendt 26. dec. 2011 12.56 af Webmaster mds-and-you   [ opdateret 26. dec. 2011 13.06 af Niels Jensen ]
På det globale forum for grupper, som støtter MDS patienter og deres pårørende i San Diego lørdag den 10. december 2011 var der enighed blandt repræsentanterne fra de deltagene grupper om at et fælles initiativ på verdensplan i 2012 kunne være med til at højne viden om MDS i almindelighed. Desværre blev det fælles initiativ ikke nærmere defineret, idet mødet kun var givet 3½ under ASH's årsmøde i byen. Ved mødet deltog repræsentanter fra grupper i Australien, Canada, Danmark, Tyskland, Spanien, Storbritanien og USA. Efter mødet har flere af de deltagene givet udtryk for, at mødelederne Sophie Wintrich fra den engelske gruppe og John Huber fra en af de amerikanske grupper burde lave en kort liste over mulige initiativer, som enten kunne gøres til genstand for en internet afstemning eller et telefonmøde i begyndelsen af 2012. På mødet blev det bl.a. nævnt at den spanske gruppe havde haft stor succes med gratis reklamespots på TV.
Billederne her på siden er fra mødet i San Diego. Bagerst i billedet til venstre ses en række repræsentanter fra MDS Foundation i USA. MDS Foundation yder økonomisk støtte til etablering af den danske patientstøttegruppe.  På billedet til højre til stående Sophie Wintrich, som er sekretær for den gruppen i Storbritanien, og sammen med John Huber havde planlagt mødet i San Diego, og ledte diskussionen af det fælles fodslag. Så snart et færdigt referat fra mødet foreligger vil det naturligvis blive offentliggjort her på siden med et dansk sammendrag.

Comments