Nyheder‎ > ‎Forskningsnyheder‎ > ‎

Flere kliniske undersøgelser for lav risiko MDS patienter

indsendt 16. jul. 2016 01.06 af Niels Jensen   [ opdateret 11. nov. 2017 05.04 ]
Så er forår/sommer nummeret af MDS News, det engelsksprogede nyhedsmagasin som udgives af MDS Foundation, kommet. Du kan downloaded det som PDF-fil fra deres websted ved at søge på "MDS News" på selve siden eller bruge linket her. Sidst i magasinet er der annoncer for 3 kliniske undersøgelser, som er målrettet patienter med lav risiko MDS, og 1 klinisk undersøgelse med fokus på patienter med høj risiko MDS. Alle fire kliniske undersøgelser er åbne for patienter, så hvis din nuværende behandling ikke længere virker, så tal med din hæmatolog om disse nye undersøgelser kunne være noget for dig. Såfremt du eller dine pårørende kan læse engelsk, så er det en god idé at læse beskrivelsen af undersøgelsen på www.clinicaltrials.gov omhyggeligt igennem. Denne beskrivelse indeholder nemlig detaljerede kriterier for hvilke patienter, som har mulighed for at deltage i undersøgelsen.

 Undersøgelsen Medicinalfirmaet Medikamentet Patientgruppen Undersøgelses nr. Fase
 Quazar MDS Celgene CC-486 (oral azacitidin)Lav risiko MDS NCT01566695 3
 KallistoNovartisEPO+Deferasirox (DFX)Lav risiko MDS NCT01868477 2
 IMergeJanssen Imetelstat Lav risiko MDS  NCT02598661 3
 INSPIREOnconova Rigosertib Høj risiko MDS NCT02562443  3 

Med lidt hjælp fra Celgene er beskrivelsen af Quazar MDS (MDS-003) på www.clinicaltrials.gov nu fundet, og undersøgelsens formål er at undersøge sikkerhed og effektivitet af oral azacitidin. Tre danske hæmatologiske klinikker (Århus, Odense og Roskilde) er en del af denne undersøgelse, men ingen af dem rekruterer p.t. patienter, men det gør flere hospitaler i vore nabolande. Kallisto har til formål at undersøge om deferasirox forbedre patienternes hæmoglobin niveau i forhold til alene at tage EPO (erythropoietin, fx. Aranesp). Kallisto undersøgelsen tilbydes over 25 steder både i USA, Canada og Europa - dog endnu ikke i Danmark. Nærmeste muligheder for danske patienter er Tyskland, Sverige og England. IMerge har til formål at undersøge imetelstat kan forbedre patienternes hæmoglobin niveau, når EPO ikke længere virker, og gøre patienten uafhængig af blodtransfussioner. Imerge undersøgelsen tilbydes over 50 steder både i USA og i Europa - dog endnu ikke i Danmark. Nærmeste muligheder for danske patienter er Tyskland og Holland.  Både Kallisto og IMerge tilbydes i Dresden, som danske hæmatologer har gode forbindelser til.

INSPIRE har til formål at undesøge om Rigosertib forlænger livet hos MDS patienter MDS undertyperne RAEB-1, RAEB-2 eller REAB-t efter WHO-klassifikationen af MDS, og som ikke længere har gavn af behandling med hypomethylerende stoffer, fx. azacitidin (Vidaza). Undersøgelsen tilbydes over 50 steder både i USA, Canada og Europa - dog endnu ikke i Danmark. Nærmeste muligheder for danske patienter er Tyskland og England.