Nyheder‎ > ‎Forskningsnyheder‎ > ‎

MDS patienter lever længere!

indsendt 3. jun. 2015 10.58 af Niels Jensen   [ opdateret 3. jun. 2015 11.04 ]

Original litteratur

Denne nyhed er baseret på artiklen "Change of  prognosis of patients with myelodysplastic syndromes during the last 30 years" skrevet af Judith Neukirchen og kolleger, og publiceret i Leukemia Research July 2015 (Volume 39, Issue 7, Pages 679–683). Du kan læse hele det engelske resumé her, og finde artiklens DOI her.
DOI: 

Forskere ved Universitets Hospitalet i Düsseldorf har analyseret sig frem til, at MDS patienter i dag lever længere end de gjorde for 30 år siden.  Det er ikke overraskende såfremt man har fuldt udviklingen indenfor behandling af MDS patienter gennem de seneste 10 år, men alligevel er det rart at få dokumentation for effekten af de mange nye behandlingsmuligheder. For 30 år siden havde lægerne kun to tilbud til MDS patienter: 1) Regelmæssige blodtransfusioner med stor sandsynlighed for ophobning af jern i kroppen med efterfølgende organsvigt, eller såfremt man var en af de heldige med en matchende donor 2) Knoglemarstransplantation med en relativ lille sandsynlighed for at overleve behandlingen.

I dag har lægerne heldigvis mange flere muligheder at vælge imellem ved behandling af MDS patienter. Dem kan man læse om i patienthåndbogen på denne hjemmeside. Den første af disse nye behandlingsmetoder blev FDA godkendt i 2007, og siden er der kommet flere til, bl.a. azacitidin og lenalidomid (en variant af det fra 60'erne frygtede talidomid).  Judith Neukirchen og hendes kolleger i Düsseldorf har analyseret deres MDS registreringsdatabase, som indeholder informationer om 4147 MDS patienter diagnosticret gennem de sidste 30 år.

Forskerne lærte:
  • Signifikant længere overlevelse hos patienter diagnosticeret efter 2002 - 30 måneder efter 2002, mod 23 måneder før 2002.
  • Største forbedring så i gruppen af patienter med højrisiko MDS - 19 måneder efter 2002, mod 13 måneder før 2002.
  • Forbedringen var også tydelig i patienter, der fik bedste livskvalitets forbedrende behandling.
  • For lav risiko MDS patienter var der ikke væsentlig forskel på før og efter 2002.
De fandt også - noget overraskende - lavere risiko for udvikling af AML hos patienter diagnosticret efter 2002 end før. Dog kunne en klar årsag til dette resultat ikke identificeres, så forskerne mener, at årsagen skydes flere faktorer. Eksempelvis at død grundet blødning og infektioner er blevet betydeligt lavere kan skyldes at den bedste livskvalitetsforbedrende behandling er blevet bedre.
Comments