Nyheder‎ > ‎Forskningsnyheder‎ > ‎

Kroniske følgesygdomme og udviklingen af ens MDS

indsendt 12. jun. 2012 08.30 af Webmaster mds-and-you   [ opdateret 21. mar. 2015 08.17 af Niels Jensen ]

Den originale artikel

Artiklen "Comorbidity as prognostic variable in MDS: comparative evaulation of the HCT-CI and CCI in a core dataset of 419 patients of the Austrian MDS Study Group" skrevet af W.R. Sperr et.al blev offentliggjort i Annals of Oncology i 2009, og kan gratis downloades fra tidsskriftets hjemmeside via følgende link http://annonc.oxfordjournals.org/content/21/1/114.
Der er en engelsksproget Wikipedia artikel om Charlson Comorbidity Index via dette link https://en.wikipedia.org/wiki/Charlson_comorbidity_index#Charlson_index.
I artiklen "Kroniske følgesygdomme som prognostisk variabel i MDS: sammenlignende evaluering af HCT-CI og CCI i et centralt datasæt på 419 patienter i den østrigske MDS Study Group" undersøger W.R. Sperr et.al værdien af to index til at forudsige såvel hvor længe man overlever og hvor længe man overleder uden ændringer i sygdommen. HCT-CI står for hæmatopoetisk stamcelletransplantation komorbiditets indeks. Dette indeks er udviklet af forskere ved Fred Hutchinsons Cancer Research Center i  Seattle til bedre at kunne forudsige chancen for overlevelse og mulige komplikationer ved  stamcelletransplantation, og er faktisk en videreudvikling af det 20 år ældre CCI, som står for Charlson komorbiditets index. Siden publiceringen af HCT-CI i 2005 er indeksets validitet blev bekræftet ved studier involverende flere forskellige centre. 
Sperr et.al finder, at HCT-CI er significant både for forudsigelse af overlevelse og for forudsigelse af overlevelse uden komplicerende begivenheder. Derimod fandt de, at CCI kun kunne bruges til forudsigelse af overlevelse. Ingen af de to indeks kunne forudsige overlevelse uden udvikling af AML (Akut Myeloid Leukemi). Her skal det bemærkes, at CCI indeholder elementer, som ikke direkte er anvendelige påå blodkræftpatienter. 
Skulle nogen få lyst til at læse hele artiklen, så husk på at patienter i dette studie blev diagnosticeret i perioden fra 1985 til 2007, og at specielt i de første 10-15 år af denne periode havde lægerne yderst begrænsede muligheder for behandling til rådighed. Selv om klassifikationen af patienterne nok er foretaget i forbindelse med den beskrevne undersøgelse, så skal man være opmærksom på, at en MDS patient, som blev diagnosticeret i 1985 nok havde blodtransfusioner som eneste behandlingsmulighed (bortset fra knoglemarvstransplantation), og der var mange flere muligheder for patienten, som blev diagnosticeret 20 år senere. Med disse forbehold så viser tabellen nedenfor median overlevelsestiden i år for IPSS hovedkategorierne blandt undersøgelsens 419 patienter. Jeg har afrundet tallene til et ciffer efter kommaet.
 IPSS Overlevelse AML fri overlevelse Begivenhedsfri overlevelse
 Lav 6,7 6,5
 Int-1 2,89,72,3
Int-2 2,01,51,1
 Høj0,80,90,4
Det er interessant at bemærke, at antallet af patienter i IPSS kategorierne Lav eller Int-1 var 293 mens HCT-CI kategoriserede 224 patienter i lav risiko gruppen. Der var 79 patienter med IPSS svarende til Int-2 og 113 patienter blev kategoriseret med middel risiko efter HCT-CI. Endelig var der 47 patienter med høj IPSS score, og 82 patienter med høj risiko efter HCT-CI. Det er svært ikke at se på hvor man selv ligger i tabellen. På diagnose tidspunktet svarede min IPSS score til Int-1, da alle typer af blodceller var lave. I skrivende stund har jeg allerede levet mere end dobbelt så længe som medianoverlevelsen for denne gruppe i tabellen. Kan man bruge dette til noget? Egentlig ikke. Blot er jeg selvfølgelig glad for at være en outlier i statistisk sammenhæng. Det er også vær at bemærke, at overlevelseskurverne for det tre kategorier lav, middel og høj risiko efter HCT-CI har samme forløb de første 1½ år, og at kurverne for begivenhedsfri overlevelse for lav og middel grupperne ikke kan skeldnes fra hinanden de første 3 år. Et af studiets vigtige resultater er efter min vurdering, hverken HCT-CI eller CCI kan forudsige noget om AML fri overlevelse, men patienter med Lav eller Int-1 IPSS score er der tilsyneladende en sammenhæng mellem overlevelse og HCT-CI niveau..  
Sperr et.al konkluderer, at kroniske følgesygdomme er en vigtig risikofaktor i forbindelse med både overlevelse og begivenhedsfri overlevelse. 

Comments