Nyheder‎ > ‎Forskningsnyheder‎ > ‎

Skrøbelighed har betydning for udviklingen af din MDS

indsendt 19. sep. 2015 08.16 af Niels Jensen   [ opdateret 23. sep. 2015 08.20 ]

Klinisk Skørbeligheds Skala

Denne skala har 9 trin, og er udviklet af et canadisk universitet. Trinene er:
 1. Meget god kondition - Folk, der er robuste, aktive, energiske og motiverede. Disse mennesker motionerer normalt regelmæssigt. De er blandt de stærkeste i deres aldersgruppe.
 2. God kondition - Folk, der ikke har nogen aktive sygdoms symptomer, men er i lidt dårliger kondition end kategori 1. Ofte motionerer de eller er meget aktive lejlighedsvis, fx sæsonmæssigt.
 3. OK kondition - Mennesker, hvis medicinske problemer er under kontrol, men de er ikke regelmæssig aktive ud over rutinemæssig gang.
 4. Sårbar - Selvom de ikke er afhængige af andre for daglige gøremål, begrænser symptomer ofte deres aktiviteter. En ofte hørt klage er at være "bremset op", og / eller at blive træt i løbet af dagen.
 5. Svagt skrøbelig - Disse mennesker har ofte en mere tydelig opbremsning, og har brug for hjælp i højere grad til transport, tungt husarbejde og medicinering. Typisk, giver mild skrøbelighed gradvist vanskeligheder med indkøb og med at gå udendørs alene, samt at lave mad og husarbejde. 
 6. Moderat skrøbelig - Folk har brug for hjælp med alle eksterne aktiviteter og med at holde huset. Indenfor har de ofte problemer med trapper og har brug for hjælp med badning og måske har brug for minimal bistand påklædning.
 7. Alvorligt skrøbelig - Helt afhængig af personlig pleje, uanset årsag (fysisk eller kognitive). Alligevel synes de stabile og ikke med en høj risiko for at dø (indenfor ~ 6 måneder).
 8. Meget alvorligt skrøbelig - Helt afhængig, nærmer sig slutningen af livet. Typisk kan de ikke blive raske efter mindre infektioner.
 9. Uhelbredeligt syg - Nærmer sig slutningen af livet. Denne kategori gælder for mennesker med en forventet levetid <6 måneder, som ellers ikke synligt skrøbelige.
Referencer:
 1.  Canadian Study on Health & Aging, Revised canadiske Undersøgelse om Health & Aging, Revideret 2008.
 2. K. Rockwood et al. A global clinical mesure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005; 173: 489-495.
Kilde:  2007-2009. Version 1.2. All rights reserved. Geriatric Medicine Research, Dalhousie University, Halifax, Canada. Permission granted to copy for research and educational purposes only.
I det seneste nummer af MDS News fra MDS Foundation skriver Dr. Rena Buckstein om "Skrøbelig som en patient-relateret prognistisk faktor i MDS". Skrøbelig er defineret som en tilstand præget af nedsatte reserver og modstandskraft overfor stressorer, der betinges af kumulativ faldende funktion af flere fysiologiske systemer, der efterlader personen sårbar overfor negative resultater. Skrøbelighed kan måles ved anvendelse af validerede scorings systemer, fx Rockwoods Skrøbeligheds Index. 
Dr. Rena Buckstein har brugt Canadian MDS Registry til at undersøge skrøbelighedens betydning for den forventede levetid hos MDS patienter. Hun finder, at 13% af MDS patienterne er sårbare, og 12% er skrøbelige, og generelt, at den forventede levetid falder med stigende skrøbelighed. Imidlertid mener jeg, at dette studie, som generelt i studier baseret på data indsamlet før godkendt medicin til behandling af MDS patienter var på markedet, må have en vis skepsis omkring konklusionerne.
I artiklen i MDS News kan man også se overledelsesdata for grupper af MDS patienter baseret på RA-IPSS (R-IPSS med alder inkluderet som en faktor) kategorierne meget lav risiko, lav risiko, middel risiko, høj risiko og meget høj risiko afhængig af om skrøbeligheds indekset er 1-3 eller 4-9. Overlevelse falder drastisk med øget skrøbelighed. 
Alligevel synes det klart, at såfremt man lider af andre ting udover MDS, så har dette betydning den forventede levetid. Der mangler dog stadig en bredt accepteret model til forudsigelse af denne forventede levetid. 
Resultaterne har fået forskerne til at gå videre med at undersøge hvilke faktorer, der kan bruges til at forudsige en patients reaktion på behandling med azacitidin (Vidaza), så man kan undgå at give dette medikament til personer, som reagerer negativt på stoffet.

MDS News er på engelsk og kan downloades fra MDS Foundatons hjemmeside. Publikationen udkommer 1-3 gange om året med informationer om udviklingen indenfor behandling af MDS, og information om kliniske afprøvninger af ny medicin til behandling af MDS patienter og patient historier.