Nyheder‎ > ‎Forskningsnyheder‎ > ‎

Webinar gav ikke klarhed omkring de forskellige prognose modeller - tværtimod!

indsendt 17. mar. 2014 12.44 af Niels Jensen   [ opdateret 2. jul. 2014 07.54 ]
Det netop afsluttede afsluttede webinar "Understanding Your Risk: IPSS & IPSS-R Classification for Myelodysplastic Syndromes" med Dr. Rami Komrokji, MD ved the MDS Program at Moffitt Cancer Center i Tampa Florida gav ikke den klarhed omkring forskellen på IPSS og r-IPSS, som jeg havde håbet. Ved Moffitt Cancer Center for alle patienter beregnet en IPSS-værdi, og om yderligere prognostiske værktøjer tages i anvendelse afhænger af denne værdi. Jeg fik indtryk at man ved IPSS værdier i yderpunkterne, dvs. lav eller høj, så blev yderligere værktøjer ikke taget i brug. Men for grupperne Intermidiær-1 og Intermediær-2 beregende ofte også en r-IPSS værdi og man brugte også en model udviklet ved M.D. Anderson Cancer Center. Begrundelsen var at disse modeller i nogle tilfælde flyttede en patient op i en højere risikogruppe, hvilket naturligvis gav anledning til at overveje yderligere behandlinger.

Under webinaret blev de forskellige prognotiske værktøjer prensenteret meget hurtigt og uden nogen form for uddybning af hvorfor forskellige elementer indgik i de forskellige modeller. Men det kræver nok et halvdagsseminar at give den forklaring, som både værktøjerne og vi patienter fortjener. Udover IPSS og r-IPSS modeller blev yderligere fem modeller nævnt.

Under Q&A perioden svarede Dr. Komrokji meget klart, at MDS baseret på den måde sygdommen diagnosticeres på er at betragte som en kræftsygdom. Og han tilføjede, at sygdommen siden 2001 i USA har været betragtet som en form for kræft. For mange er det heldigvis en form for kræft, som man kan leve med i mange år. Som eksempelvis den MDS-patient som var involveret i de første forsøg med Vidaza og som stadig lever og stadig modtager Vidaza, eller den brystkræftpatient, som jeg mødte i januar, som havde fået sin oprindelige diagnose i begyndelsen af 90'erne og trods flere tilbagefald stadig levede godt.