Bliv medlem af Lyle!

Meld dig og din familie ind i patientforeningen LyLe. Som medlem af patientforeningen LyLe vil du flere gange om året modtage LyLe Nyt og LyLe Focus, som sætter fokus på en eller flere blodkræftsygdomme i hvert nummer. Både LyLe Nyt og LyLe Focus udgives som blad i en høj kvalitet. Som medlem af LyLe får du og dine pårørende også adgang til møderne i LyLes netværksgrupper, som bl.a. afholdes i København, Næstved, Roskilde, Aalborg og Aarhus, samt til stærk reduceret pris LyLes temamøder, som afholdes over hele landet. Derudover vil du også kunne kontakte andre patienter og pårørende gennem LyLes MDS Facebook gruppe.  Du behøver ikke at bo i Danmark for at blive medlem af LyLe! Meld dig ind her:
Som medlem af LyLe får du mulighed for at deltage i møder rundt om i landet om netop din sygdom, og ved disse møder stille spørgsmål til danske - og sommetider også udenlandske eksperter. Skulle mødestedet ligge længere væk, end du har lyst eller mulighed for at rejse, så vil væsentlige informationer fra mødet blive videreformidlet gennem Fokus bladet, om de sygdomme, som mødet satte fokus på. Endelig vil du modtage LyLe Nyt, som indeholder nyheder om alle de andre ting, som LyLe er engageret i.
LyLe deltager i Folkemødet på Bornholm for at påvirke politikere og andre beslutningstagere om ting, der er vigtige for lymfekræft, leukæmi og MDS patienter og deres familier, som eksempelvis adgang til nye behandlinger, god overgang fra en afsluttet hospitalsbehandling til personlig rehabilitering i kommunalt regi, indholdet af og implementeringen af kræftplaner - senest Kræftplan IV - Patienternes Kræftplan.

Donationer

Såfremt du udover kontingentet ønsker at bidrage til patientforeningen LyLe, så læs mere på www.lyle.dk eller kontakt LyLes sekretariat. Du kan som MDS patient eller pårørende til en MDS patient også vælge at donere midler til kræftforskning i Danmark via Kræftens Bekæmpelse, eller til MDS Foundation i USA. Disse organisationer har den nødvendig ekspertise til at sikre, at din donation anvendes til relevant forskning. Endelig kan du testamentere en gave til LyLe - læs mere på www.lyle.dk.

Medlems udviklingen i MDS DK Patientstøttegruppe over årene

Medlemsudvikling i MDS DK Patientstøttegruppe