Samarbejdsaftaler

Denne side indeholder information om formelde samarbejdsaftaler mellem MDS DK Patientstøttegruppen og andre organisationer og firmaer. De enkelte aftaler er vedhæftet nederst på denne side.

Internet baseret information om MDS på dansk

Dette projekt gik ud på at lave en internet version af MDS Foundations danske bog for MDS patienter og pårørende. Aftalen blev indgået med Novartis Healthcare A/S den 7. november 2012 efter foreningens etablering den 21. september 2012. Resultatet er afsnittet "En MDS Patienthåndbog" på hjemmesiden http://dkpsg.mds-and-you.info.

Først møde i Danmark alene med fokus på MDS patienter

Dette projekt gik ud på at arrangere et møde i Bella Centret for danske MDS patienter med danske og internationale MDS eksperter som talere. Aftalen om at lave et sådant møde blev indgået med Novartis den 13. februear 2013. Det praktiske arbejde i forbindelse med mødet blev varetaget af kommunikationsfirmaet Geelmuyden.Kiese, og baggrunden for var, at Novartis årlige møde om jernkelerende behandling, som samler flere hundere læger fra hele verden, blev afholdt i weekenden den 16. og 17. marts 2013. Resultatet af projektet var et møde, som tiltrak MDS patienter fra hele Danmark til en eftermiddag med 3 foredrag af en dansk, en tysk og en canadisk MDS ekspert søndag den 17. marts 2013.

Møder for MDS patienter og pårørende nær hematologiske centre

Dette projekt går ud på at arrangere møder for MDS patienter og pårørende nær de seks regionale hematologiske centre i Herlev, Haderslev, Odense, Roskilde, Aalborg og Århus. Aftalen om dette projekt blev indgået med Novartis den 6. novmber 2013. Det er planen ved hvert af disse møder at have en dansk og en udenlandsk foredragsholder. Det første møde er planlagt til afholdelse i januar 2014.

Deltagelse i Iron Overload Patient Advisory Board møde i Berlin

Novartis Oncology Region Europe inviterede Niels Jensen til at deltage i Iron Overload Patient Advisory Board møde i Berlin den 15. og 16. marts 2015. Novertis Oncology betaler rejseomkostningerne, og giver derudover et tilskud til MDS DK Patientstøttegruppe.