Informationskilder

MDS_Patienthåndbog_Data

I regnearket herover er listet her er en række amerikanske organisationer, som kan kontaktes såfremt du ikke mener du har tilstrækkelige informationer på dansk eller blot for at udvide din viden om din MDS eller have en "second opinion" efter at have talt med en dansk læge.

Informationskilder for sundhedspersonale

De informationskilder, som anføres her er ikke med i den trykte udgave af patienthåndbogen - hverken den engelske eller den danske. Disse kilder er også hovedsagelig rettet mod sundhedspersonale, som læger, sygeplejersker m.m. Disse kilder vil oftest være på engelsk eller et andet fremsprog.

Iron Health Alliance er en hjemmeside med information om for meget jern i blodet i forbindelse med forskellige sygdomme, heriblandt MDS. Webstedet har information på engelsk, tysk, spansk og fransk. Det er skrevet for sundhedspersonale, og derfor indeholder det mange fagudtryk, forkortelser o.lign. som kan være vanskelige at forstå, som patient eller pårørende uden særlige forudsætninger.

Litteratur referencer

  1. Bennett, J.(editor), (2002): "Myelodysplastic Syndromes: Pathobiology and Clinical Management (Basic and Clinical Oncology)", Marcel Dekker Inc., New York, USA.
  2. Greenberg, P. (2006): "Myelodysplastic Syndromes: Clinical and Biological Advances", Cambridge Univesity Press, Cambridge, UK.
  3. MDS Foundation (2012): "What Does My Bone Barrow Do?", The MDS Foundation Inc., New Jersey, USA. (klik på link for at downloade PDF-fil med bogen).
  4. MDS Foundation (2011): "Anemia, Blood Transfusions, Iron Overload & Myelodysplastic Syndromes", The MDS Foundation Inc., New Jersey, USA. (klik på link for at downloade PDF-fil med bogen).
  5. Raza, A. and Mundle, SD (editors) (2001): "Myelodysplastic Syndromes & Secondary Acute Myelogenous Leukemia: Directions for the New Millenium", Kluwer Academic Publishers, Massachusetts, USA.
  6. Steensma, D. (editor), (2008): "Myelodysplastic Syndromes: Pathobiology and Clinical Management (Basic and Clinical Oncoloogy)", Informa Healtcare Inc., New York, USA.

De listede bøger om MDS er medicinsk litteratur, og de kunne i december 2012 købes hos Amazon.

Understøttes af uddannelsesbevilling fra Novartis

Oversættelsen og udarbejdelse af den elektroniske patientbog på dansk er sponsoreret af Novartis. Den danske udgave er gennemlæst og tilrettet af Overlæge Klas Raaschou-Jensen, tidligere Roskilde Sygehus, nu Odense Universitetshospital.