MDS Begivenheder

Denne kalender viser møder og andre aktiviteter af som kan have interesse for MDS patienter og deres pårørende. Dette gælder både fysiske møder og såkaldte webinarer - internetbaserede foredrag. Da MDS er en sjælden sygdom, som under 1000 mennesker lever med i Danmark, så er det begrænset med mødeaktivitet i Danmark, og derfor bliver også møder i udlandet vist i kalenderen - når niels@lyle.dk bliver opmærksom på dem.

Derudover vises aktiviteter, som Niels Jensen, som bestyrelsesmedlem i LyLe deltager i, heriblandt kongresser og møder med medicinalfirmaer. Eksempler kan være EHA Kongressen og såkaldte advisory boards.