Forsknings Blog 2020-

2020-05-17 16.00 Niels Jensen

Metformin undertrykker vækst af leukæmiceller

Leukemia Research har den 15. maj 2020 offentliggjort en artikel om hvordan metformin undertrykker vækst af leukæmiceller. Metformin har været brugt i mange år til behandling af type 2-diabetes, og virker sænkende på blodsukkeret ved at øge virkningen af insulin og optagelsen af sukker i musklerne.

I artiklen "Metformin undertrykker vækst af leukæmiceller delvist via nedregulering af AXL modtager tyrosin kinase" ("Metformin suppresses the growth of leukemia cells partly through downregulation of AXL receptor tyrosine kinase") fremhæver tre japanske forskere følgende punkter:

  • Metformin hæmmer vækst af leukæmiceller delvist gennem nedregulering af AXL kinase
  • Metformin øver den vækst-undertrykkende effekt af af AXL hæmmeren TP-0903
  • Metformin blokkerede AXL opregulering som fremmes at doxorubicin
  • Metformin nedregulerede TYRO3 og MERTK i nogle keukæmiceller
  • Metformin kan bruges som en fremmer i patienter, hvis leukæmiceller udtrykker AXL

Det var rigtigt mange fremmed ord og forkortelser. Lad os tage dem en ad gangen. Nedregulering betyder, at en proces eller reaktion, som hele tiden foregår i vore raske eller syge celler i en vis grad stoppes. Opregulering er det modsatte.

Lidt forklaring

At hæmme er det samme som at reducere eller at undertrykke. Så et stof, som hæmmer en reaktion, kaldes en hæmmer. Husk, at i cellen - syg eller rask - foregår rigtig mange processer eller reaktioner samtidig. Et lægemiddel er et stof som undertrykker en eller flere reaktioner - forhåbentlig kun i de syge celler, så en sygdoms udvikling bremmes eller stoppes.

AXL, TYRO3 og MERTK er medlemmer af TAM-familien af såkaldte receptor tyrosin kinaser. Kinaser er enzymer, som fremmer phophorylering i en syg eller rask celle.

Artiklens indhold med de japanske forfatteres ord oversat til dansk

"Metformin er et anti-diabetisk lægemiddel, der vides at have anticanceraktivitet ved at hæmme det mekanistiske mål for rapamycin (mTOR); andre molekylære mekanismer kan imidlertid også være involveret. I dette arbejde undersøgte vi virkningerne af metformin på aktiviteten af ​​receptortyrosinkinaser fra TAM-familen (TYRO3, AXL og MERTK), som har vigtige funktioner i leukæmicellecellevækst. Resultaterne indikerede, at metformin undertrykte in vitro-væksten af ​​fire leukæmicellelinjer, OCI / AML2, OCI / AML3, THP-1 og K562 på en dosisafhængig måde, hvilket svarede til nedreguleringen af udtryk og phosphorylering af AXL og hæmning af dets nedstrømsmål såsom fosforylering af STAT3. Endvidere øgede metformin de undertrykkende virkninger af AXL-hæmmeren TP-0903 (et lille molekyle) på væksten af ​​OCI / AML3- og K562-celler og forhindrede doxorubicin-induceret AXL-aktivering i K562-celler, hvilket inducerer kemoresistens i leukæmiceller, hvilket således potenserer doxorubicin-anti- proliferative effekter. I betragtning af at metformin også nedregulerede ekspression af TYRO3 og phosphorylering af MERTK, indikerer disse opdagelser, at anti-leukemiske effekter, der udøves af metformin, delvis kan skyldes inhiberingen af ​​TAM-kinaser. Metformin har således et klinisk potentiale for patienter med leukæmiceller, der er positive for AXL og de andre TAM-proteiner såvel som aktiveret mTOR."

Potentialet af denne grundforskning

Essencen af dette laboratoriearbejde er, så vidt jeg kan forstå, at det ville være en god idé, at lave et klinisk forsøg, hvor man gav nogle leukæmi patienter med leukæmiceller, der er positive for AXL og de andre TAM-proteiner metformin, for at undersøge om disse laboratorie resultater også holder i klinikken - eller måske burde der lige først laves forsøg med rotter? Spændende er det imidlertid, at man med et kendt stof kan hæmme væksten af leukæmiceller.

Desværre skriver de ikke, at stoffet slår leukæmicellerne i hjel.