2016-2017 Forsknings Blog

Blodfortyndende medicin reducerer kræftrisiko

2017-11-18 20.00 Niels Jensen

Et norsk befolkningstudie har påvist, at warfarin tilsyneladende reducerer risikoen for kræft hos personer over 50 år. Grundlaget for denne konklusion er en norsk befolkningsundersøgelse af mere end 1 million personer, som levede i Norge mellem januar 2006 og december 2012, og var mellem 52 og 82 år gamle. Forskerne analyserede data fra Det Norske Folkeregister, Den Norske Recept Database og Det Norske Cancer Register.

Forskerne bemærkede, at warfarin brugere var ældre end ikke-brugere med middel alder på henholdsvis 70,2 år og 63,9 år. De fleste warfarin brugere var også mænd (61,7%). Undersøgelsen omfattede 92942 warfarin brugere - ca. 7.4% af deltagerne - og 1.163.783 ikke-brugere - ganske som forventet. I midlertid vidste det sig, at frekvensen af flere kræftdiagnoser var lavere blandt warfarin brugere end ikke-brugere baseret på nye diagnoser gennem de 7 år undersøgelsen dækkede. Faktisk var frekvensen af alle kræfttyper 16% mindre blandt warfarin brugere. Frekvensen af AML var 30% lavere, frekvensen af Hoghkin lymfom var 34% lavere, mens frekvensen af Non-Hoghkin lymfom blot var 8% lavere. Forskerne gør opmærksom på at brug af warfarin kan være en markør for andre sundhedsfaktorer, som reducere frekvensen af kræft, men at dette befolkningstudie tilsyneladende viser, at warfarin reducerer risikoen for kræft, og derfor kunne have betydning for valget af blodfortyndende medicin.Figuren herover viser IRR - Incidence Rate Ratio mellem brugere og ikke-brugere af warfarin for en række store kræfttyper. De vandrette streger gennem de sorte firkanter er konfidensintervallet for IRR.

Artiklen er et godt eksempel på hvad de store befolkningsdatabaser, som Norge og andre nordiske lande, herunder Danmark, har opbygget på grundlag af indførelsen af centrale person registrer for mere end 40 år siden. Disse databaser giver muligheder for at lave undersøgelser, som ikke er mulige i mange andre lande. Og det giver ny viden uden at der skal nye stik til.

Original litteratur

Dette befolkning-studie blev omtalt i en artikel i HematologyTimes den 9. november 2017, som var baseret på en forsknings-artikel publiseret i JAMA Internal Medicine den 6. november 2017. Artiklen i HematologyTimes har titlen "Warfarin may decrease risk of cancer", og den originale forskningsartikel i JAMA Internal Medicin har titlen "Association of Warfarin Use With Lower Overall Cancer Incidence Among Patients Older Than 50 Years". Hovedforfatter af denne artikel er Gry S. Haaland.

Viden giver håb om bedre AML diagnose

2017-09-06 20.00 Niels Jensen

Der kommer mange nye forskningsresultater omkring AML, og det er der en god grund. I juli publicerede forskere ved University of Kent i Storbritannien ny viden om hvordan AML celler undgår at blive dræbt af kroppens NK-celler. NK står for Natural Killer - Naturlig Dræber. Det viser sig, at AML-celler - men ikke raske blodlegemer - udtrykker en receptor som kaldes latrophilin 1 (LPHN1). LPHN1 inducerer aktivering af PKCa, som udløser produktion og frigivelse af immunsystemet receptor Tim-3 og dens ligand galectin-9. Disse forhindre naturlige dræberceller (NK) og andre cytotoksiske celler i at dræbe AML-cellerne.På det molekulære niveau forhindrer Tim-3 udskillelse af interleukin 2, som er nødvendig for aktiveringen af de naturlige dræber celler og cytotoksiske T-celler. Galectin-9 svækker AML- celledræbende evner i de naturlige dræber celler og andre cytotoksiske lymfocytter - hvide blodlegemer.

Figure thumbnail fx1

Denne information kan udnyttes til udvikling af biomarkører til diagnose af AML og identifikation af potentielle mål for behandling af AML. Blandt de seneste nyheder om AML re-lancering på det amerikanske marked af et antistof-lægemiddelkonjugat til behandling, om at C-vitamin regulerer HSC'er, og begrænser AML-udvikling, et antistof som kan behandle AML, MM og NHL. Fælles for disse nyheder er, at virkningen kun er demonstreret i laboratoriet, og den ofte kun forkommer ved til stedeværelse af bestemte mutationer. Yderligere er to lægemidler givet en særlig status i forbindelse med AML, da der ikke aktuelt findes behandlinger for den pågældende gruppe af patienter.

Hvorfor er dette relevant for MDS patienter? Det er det fordi en del MDS patienter når deres sygdom udvikler sig får AML. Det gælder specielt patienter med behandlingsrelateret MDS, som også kaldes sekundær MDS.

Hvilke mutationer en bestemt patient har sine syge celler kan bestemmes ved gensekventering. Der synes derfor at være gode grunde til at foretage en gensekventering i forbindelse med diagnose af blodsygdomme for senere at kunne vælge den optimale behandling, og fravælge behandlinger, som ikke har effekt grundet tilstedeværende mutationer.

2017 07 28 HT_Staff Team_makes_fundamental_AML_discovery DANSK - Google Docs.pdf

Original litteratur

Denne note er baseret på en artikel i HematologyTimes den 28. juli 2017 med titlen "Team makes "fundamental" AML discovery", som er baseret på en forskningsartikel i EBioMedicine med titlen "The Tim-3-galectin-9 Secretory Pathway is Involved in the Immune Escape of Human Acute Myeloid Leukemia Cells" skrevet af I.G. Silva et.al. og publiceret online den 19. juli 2017.

Dansk oversættelse af artiklen fra HematologyTimes.

Effekt af azacitidin kan nu forudsiges

2017-08-05 15.45 Niels Jensen

Det er nu muligt at forudsige om en MDS patient vil have gavn af behandling med lægemidlet azacitidin eller ej viser ny forskning, som blev offentliggjort i Cell Reports og som umiddelbart efter blev omtalt i HematologyTimes, hvorpå denne notits i stor udstrækning baseres. Det er velkendt, at en del patienter ikke oplever effekt af azacitidin. De oplever alene bivirkninger, men ingen forbedringer i deres blodtal. Det er dårligt både for de pågældende patienter og sundhedssystemet, som bruger et dyrt lægemiddel på patienter uden at disse har nogen fordele af dette. Dette spild af ressourcer har der gennem flere år været fokuseret på i den medicinske forskning, hvilket Detlev Haase fortalte om på et møde i Odense arrangeret af den nu med Lyle fusionerede MDS DK Patientstøttegruppe.

Undersøgelser, som medio juli blev offentliggjort i Cell Reports, viste, at patienter, som var resistente over for lægemidlet azacitidin havde relativt hvilende hematopoietiske progenitorceller (HPC'er). En mindre del af disse patienters HPC'er undergår aktiv cellecyklus udvikling sammenlignet med HPC'er fra patienter, som havde effekt af azacitidin. Progenitorceller er celler med evne til at differentiere til flere forskellige celletyper efter behov. De er relateret til stamceller, men har mere begrænsede funktioner end stamceller.

Dette resultat kan lede til den første metode til tidligt at identificere patienter, som ikke har effekt af azacitidin, siger hovedforfatteren Dr. Ashwin Unnikrishnan til artiklen i Cell Reports. Dr. Unnikrishnan, som er tilknyttet Lowy Cancer Research Centre, University of New South Wales, Sydney, Australia, siger: "Det er tidlige resultater, men dette vil kunne medføre at vi fremover undgår en "vent og se"-tilgang til behandling af en gruppe MDS patienter, som kan resultere i at de modtager forgæves behandling i 6 måneder". "På det tidspunkt, har patientens sygdom ofte udviklet sig, og disse patienter har begrænsede alternative behandlingsmuligheder". Faktisk er de tilbageværende muligheder stort set begrænse til knoglemarvstransplantation.

Figuren herover viser forskellen på patienter, som har effekt af azacitidin (Responders) og patienter, som ikke har effekt af azacitidin (Non-responders). I sidstnævnte gruppe blokerer genet ITGA5 udviklingen af progenitorcellerne.

Forskningsholdet, som også omfattede Dr. Eva Hellström-Lindberg fra Karolinska fandt, at den manglende udvikling af HPC'er hos patienter uden effekt af azacitidin forårsagedes af genet integrin alpha 5 (ITGA5), og at det hæmatopoietiske potentiale forbedredes når azacitidin blev kombineret med en TIGA5 inhibitor. Dette kan på sigt føre til fremtidige kombinationsbehandlinger, der vil forbedre effekten af azacitidin hos nogle patienter. Forskerne har også gjort observationer, som kan forklare, hvorfor nogle patienter, som starter med at have effekt af azacitidin behandling ender med at få tilbagefald. Dr. Unnikrishnan siger: "Alle de skadelige mutationer, som vi forbinder med MDS forsvinder aldrig hos disse patienter, selv efter flere års behandling". "I et klinisk perspektiv er blodlegemerne hos disse patienter forbedrede, men underneden er en tikkende bombe, som kan udløse tilbagefald". "Azacitidin er ikke en kur for MDS, og vi er begyndt at forstå, hvorfor dette lægemiddel opfører sig som det gør. Vi er nødt til at finde bedre behandlinger end azacitidin, såfremt vi ønsker en mere holdbar behandling af MDS, og det er det vi arbejder på", slutter Dr. Unnikrishnan.

Azactidin er det første lægemiddel, som blev godkendt af FDA til behandling af MDS patienter. Azacitidin først syntetiseret af en tjekkist kemiker i 1980, og senere udviklet af Celgene til et lægemiddel.

Original litteratur

Denne forskningsnyhed stammer fra HematologyTimes, hvori den omtales den 20. juli 2017 i nyhedsartiklen "Predicting response to azacitidine in MDS". Hjemmesiden www.hematologytimes.com rapporterer på engelsk om nyheder relateret til alle blodsygdomme. Man finder "MDS" under "cytopenias" i menuen øverst til venstre på nævnte hjemmeside.

HematologyTimes baserer deres artikel på forskningsarbejdet "Integrative Genomics Identifies the Molecular Basis of Resistance to Azacitidine Therapy in Myelodysplastic Syndromes", som blev offentliggjort den 18. juli 2017 i tidsskriftet Cell Reports under Open Access. Open Access betyder, at hele artiklen kan læses online eller downloades som PDF-file uden abonnement.

Når man klikker på ovenstående link, så åbnes enten tidsskriftets hjemmeside eller original artiklen.

Se strømmende røde blodlegemer

2017-07-27 13.00 Niels Jensen

Forskere ved University of Alberta i Edmonton, Canada har udviklet en billedbehandlings teknologi, som gør det muligt at se stømmende røde blodlegemer. Se et en kort nyhedsvideo fra Global News i Edmonton ved at klikke her (Den er på engelsk!). Teknologien kaldes Photoacaustic Remote Sensing (PARS) mikroskopi. Det er en ny berøringsfri medicinsk billedbehandlings teknik, der vil være i stand til at levere knivskarpe billeder i en række kliniske situationer, hvor traditionel billeddannelse ikke er mulig, som sår, forbrændinger, væv under kirurgi, billeder af hulrum i tænder. Forskerne håber også, at teknologien kan anvendes til tidlig afsløring af kræft, når små tumorer er ved at opbygge deres netværk af blodkar. Den nye teknologi bliver kommercialiseret i firmaet ilumiSonics, som snart starter kliniske forsøg med teknologien. Billedet til venstre fra University of Albertas hjemmeside viser den ledende forsker professor Zemp og andre involverede forskere ved laboratorie udgaven af PARS mikroskopet. Denne udgave er udstyret er ikke godkendt til anvendelse på mennesker eller på prøver fra mennesker. En dansk oversættelse af artiklen fra Faculty of Engineerings Magazin "UofA Engineer" er vedhæftet nederst på denne side.

Processor Zemp bagest med co-forskere.
Forskere fra University of Alberta ved opstilling, som kan visualisere strømmende blodceller.

Vaccine til høj risiko MDS patienter

2017-07-26 19.30 Niels Jensen

Et stof som går under betegnelsen DSP-7888 har fået en særligt FDA status med henblik på udvikling af stoffet til behandling af høj risko MDS patienter, som ikke længere har effekt af azacitidin. Ved ASH-2016 blev foreløbige resultater fra et fase 1/2 forsøg præsenteret af en gruppe japanske læger under ledelse af Shigesaburo Miyakoshi. Gruppen af høj risiko MDS patienter, som ikke længere har effekt af azacitidin, har en middeloverlevelse på blot 5,6 måneder. Da stoffet DSP-7888 er en peptid kræftvaccine bestående af peptider afledt fra Wilms-tumorgen 1 (WT1) -proteinet med potentielle immunomodulerende og antineoplastiske aktiviteter. Præsentationen ved ASH-2016 viste at den væsentligste bivirkning var injektionsstedsreaktioner hos 6 af de deltagende 12 patienter. 6 af de deltagende 12 patienter havde en stabil sygdom, og yderligere to viste hæmatologiske forbedringer. På rapporteringstidspunktet havde de 7 deltagende høj risiko MDS patienter, som ikke længere havde effekt af azacitidin, levet i mellem 7,3 og 10,8 måneder.Fase 2 delen af forsøget fortsætter med henblik på evaluering af behandlingen effekt hos høj risiko MDS patienter, som ikke længere har effekt af azacitidin. Du kan læse om dette kliniske forsøg her (på engelsk). Vedhæftet denne side finder du en dansk oversættelse af omtalen i Hematological Times og det engelske abstract af præsentationen ved ASH 2016 af de foreløbige resultater fra maj 2016.

Preliminary Results from a Phase 1_2 Study of DSP-7888, a Novel WT1 Peptide-Based Vaccine, in Patients with Myelodysplastic Syndrome (MDS) _ Blood Journal.pdf
2017 07 11 HT_Staff Vaccine_granted_orphan_designation_in_MDS Dansk.pdf

Kan MDS patienter undgå knoglemarvsprøver?

2017-04-04 10.45 Niels Jensen

Nye forskningsresultater, som i marts måned blev offentliggjort i tidskriftet Blood tyder på, at MDS patienter fremover helt eller delvist kan undgå at få taget knoglemarvsprøver, som bl.a. tages for at følge udviklingen i deres blasttal i knoglemarven. Et stigende blasttal er en indikation for progression mod akut myeloid leukæmi (AML). En grupper forskere fra Australien har under ledelse af Paul Yeh fra Division of Cancer Medicine ved Peter MacCallum Cancer Center i Melbourne, Australien undersøgt, om man kan følge udvikling i mutationsbyrden hos MDS patienter under deres behandling alene ved at tage blodprøver. Baseret på en række blodprøver og tilhørende knoglemarvsprøver fra 12 MDS patienter, som har deltaget i et klinisk forsøg konkludere de australske forskere:

"..at ctDNA afspejler den genetiske information fra knoglemarvsprøver, og præcist afspejler de dynamiske ændringer, der ses som følge af behandling og tilmed kan forudsige behandlingssvigt."

ctDNA er en forkortelse for cellefri cirkulerende tumor DNA. DNA er de kemiske strukturer, som indholder informationer om hele vor arvemasse, altså vore gener. Når vore celler deller sig - og det gør de millioner af gange hvert minut - kan der opstå fejl i vor arvemasse. Mange af disse fejl har enten ingen betydning eller også kan cellen korrigerer for dem. Andre giver anledning til sygdomme, som kræft og herunder MDS. Disse fejl kaldes for mutationer. På figuren til venstre, som stammer fra australiernes artikel kan man følge udviklingen i fire mutationer i fire forskellige gener hos en MDS patient. De fire gener, som er fået en fejl hos denne MDS patient, er CBL, U2AF1, TET2 og ASXL1. I de tre første gener giver figuren, at mutationerne var tilstede fra diagnosetidspunktet (orange, blå og sorte linjer). Den fjerde mutation, ASXL1, forekommer først efter ca. 375 efter diagnosen. Man kan også se på figuren, at mutationsbyrden fra de tre første mutationer falders indtil omkring dag 200 som følge af patientens behandling med azatidine (Vidaza). Mutationsbyrden måles som en procent, som kaldes MAF - se figurens venstre lodrette akse. Når den fjerde mutation opstår, så kan man se, at mutationsbyrden stiger. Samtidig stiger også blasttallet knoglemarven. Bemærk at data mellem dag 400 og dag 1350 er udeladt fra diagrammet.

Forskerne skriver i deres abstract, som her gengives i fri dansk oversættelse:

"Diagnosticering og overvågning af myelodysplastiske syndromer (MDS) er meget afhængige af knoglemarvsprøver, som er forbundet med en betydelig interobserver variation. Selvom azacitidin er en hjørnesten i behandling af MDS, er det kun halvdelen af alle patienter, som har effekt af denne medicin. Derfor er der et presserende behov for forbedrede metoder til diagnosticering og overvågning af MDS. De fleste MDS patienter har enten klonale somatiske karyotypiske abnormiteter og / eller genmutationer som hjælper ved diagnose og kan anvendes til at overvåge behandlingsrespons. Cirkulerende cellefrit DNA kommer fortrinsvist fra hæmatopoietiske celler, og vi formoder, at det maligne MDS-genom vil være en vigtig bidragsyder til cellefrie DNA-niveauer hos MDS patienter som følge af ineffektiv hæmatopoiese. Ved analyse af serielle knoglemarv og matchede plasmaprøver (n = 75), viser vi, at cellefri cirkulerende tumor-DNA (ctDNA) er direkte sammenlignelig med knoglemarvsbiopsi til at vise den genetiske heterogenitet af maligne kloner ved MDS. Bemærkelsesværdigt viser vi, at seriel overvågning af ctDNA tillader samtidigt sporing af både mutationer og karyotypiske abnormiteter under behandlingen og er i stand til at forudse behandlingssvigt. Disse data peger på en rolle for ctDNA som en minimalt invasiv molekylær overvågningsstrategi af sygdommen MDS."

Til sidst konkludere forskerne yderligere:

"Disse resultater understøtter brugen af ctDNA analyse, som som en ikke-invasiv biomarkør til at supplere de eksisterende overvågningsstrategier for MDS patienter"

Når det er sagt, så skal de også lige fremføres, at denne undersøgelse blot omfattede 12 MDS patienter. Der skal nok nogle flere undersøgelser til før det bliver hverdag på Rigshospitalet, OUH eller ÅUH. Man kan også håbe, at politikerne får øje på idéen, da en ctDNA analyse baseret på en blodprøve nok er billigere end en knoglemarvsprøve og efterfølgende behandling af prøven.

Original litteratur

Den originale videnskabelige artikel, som er skrevet på engelsk kan gratis downloades fra tidsskriftet Blood's hjemmeside her. Artiklens engelske titel er "Molecular disease monitoring using circulating tumor DNA in myelodysplastic syndromes" og den er skrevet af følgende forskere Paul Yeh, Michael Dickinson, Sarah Ftouni, Tane Hunter, Devbarna Sinha, Stephen Q. Wong, Rishu Agarwal, Ravikiran Vedururu, Kenneth Doig, Chun Yew Fong, Piers Blombery, David Westerman, Mark A. Dawson and Sarah-Jane Dawson, og offentliggjort online den 23. marts 2017 i Blood 2017 129:1685-1690. doi: https://doi.org/10.1182/blood-2016-09-740308.

At artiklen kan downloades gratis allerede nu skyldes, at forfatterne har betalt en såkaldt "page fee". Det medføre dog også, at artiklen som følge af amerikansk lovgivning, så kaldes en annonce. I forbindelse med udarbejdelse af denne nyhedsnotits er artiklen også blevet oversat til dansk.

MDS Forskningsresumé fra ASH 2016

2017-03-24 13.30 Niels Jensen

AA & MDS International Foundation skrevet et dokument, som indeholder resuméer af de MDS relaterede resultater, som blev præsenteret ved ASH 2016 i december. Her er hoved overskrifterne:

 • Gensekventering (NGS - Next Generation Sequencing) i forbindelse med diagnose af MDS og behandlingsvalg
 • Behandlinger, som foregår i hjemmet og ikke på hospitalet
 • Stamcelletransplantation er stadig eneste kurerende behandling, men den er langtfra for alle.

Dokumentet, som er vedhæftet nedenfor, er også blevet oversat til dansk, og den danske version findes herunder. Det indholder omtale af 13 forskningsresulater: 4 indenfor diagnose og risikovurdering, 1 om behandling af lav risiko MDS, 3 om behandling med nye lægemidler, 3 om behandling når Vidaza og lignende ikke længere virker, og endelig 3 om stamcelletransplantation.

Det vigtigste resultat fra ASH 2016 for MDS patienter er nok, at meget peger på, at det ikke er tilstrækkeligt at foretage en gensekventering en enkelt gang. Det er også nødvendigt at følge op med regelmæssige gentagelser og at følge med i hvordan mutationerne udvikler sig, og dermed også hvornår der skal sættes ind med sygdomsmodificerende behandling og ikke blot forskellige vækstfaktorer.

2017 AA_MDS_IF MDS_ASH_2016_Research_Summary.pdf
2017 AA_MDS_IF MDS_ASH_2016_Research_Summary Dansk.pdf

Infektion identificeret på blot 1½ time!

2017-02-26 16:45 Niels Jensen

I denne uge er en ny test, som kan identificere en infektion på blot 1½ time kommet på markedet i USA. Det nye testkit produceres af firmaet Accelerate Diagnostics, og markedsføres tilsyneladende allerede både i USA/Canada og Europa.

Når man som MDS patient får en infektion, som får feberen til at komme over 38,5 C, så skal man hurtigst muligt underbehandling. Jeg har selv fået fortalt, at i en sådan situation, så skal jeg ikke spilde tid på at ringe 1813, men i stedet direkte kontakte bagvagten på den afdeling, hvor jeg bliver behandlet. Så vil de nemlig kunne få mig under behandling inden for en halv time på nærmeste hospital, og det kan gøre en forskel for, om jeg overlever infektionen eller ej. I en sådan situation vil man nok ikke vente 1½ time på resultatet af en laboratorietrest, men den ny test kan alligevel være nyttig ved at gøre det muligt i nogle tilfælde at få informationer om infektionen, som muliggør en justering af behandlingen indenfor 6-7 timer.

FDA's Pressemeddelelse

Dette er den første test til at identificere organismer, der forårsager infektioner i blodbanen og give oplysninger om, hvilke antibiotika organismen er tilbøjelig til at reagere på (antibiotika følsomhed). Testen reducerer den af ​​tid, det tager at få disse vigtige oplysninger, som kan vejlede om antibiotisk behandling.

Bakterielle eller gær blod infektioner kan forekomme hos patienter i alle aldre, men er særlig alvorlig hos spædbørn, ældre og personer med svækket immunforsvar, som patienter med MDS og andre blodsygdomme. Hvis de ikke behandles hurtigt, kan sådanne infektioner i blodet føre til alvorlige komplikationer, såsom septisk chok og død. I modsætning til traditionelle identifikation og antibiotiske følsomhedtests der kan tage 24 til 48 timer før testresultater foreligger, kan PhenoTest BC Kit identificere bakterier eller gær på cirka 1,5 timer. For nogle organismer kan resultater fra testen også vejlede om behandling indenfor cirka 6,5 ​​timer.

Testen kan identificere 14 forskellige arter af bakterier og to arter af gær, der forårsager infektioner i blodbanen, og giver samtidig antibiotisk følsomhed på 18 udvalgte antibiotika for nogle af de identificerede organismer. Testen vil også identificere ​​to indikatorer for antibiotikaresistens, som kan opstå, når potentielt skadelige bakterier ændrer sig på en måde, der reducerer eller eliminerer virkningen af ​​antibiotika.

Risici forbundet med brug af PhenoTest BC Kittet er falske positive fund, som kan opstå, når en person ikke er inficeret med organismer, der forårsager infektioner i blodbanen, får et testresultat, der fejlagtigt angiver, at han eller hun er inficeret. I boksen til venstre finder du link til FDA pressemeddelelse og Accerate Diagnostics hjemmeside, hvor du kan læse mere om testen.

-------------------------------

Du kan læse pressemeddelelsen fra FDA her. Udstyret og testkit til at lave disse test produceres af firmaet Accelerate Diagnostics, Inc., som har hovedkvarter i Phoenix, Arizona, USA, men firmaet har også marketing i Europa. Både den amerikanske og europæiske hjemmeside er opdaterede med informationer om det nye testkit.

Denne test omfatter ikke alle infektioner, som MDS patienter og andre med reduceret immunforsvar kan komme ud for, og så er det godt med en standard procedure - i den kemiske industri, som jeg har arbejdet en del år i kaldes det for standard drift forskrifter.

Brug din computer til Børnekræftforskning!

2017-02-01 14.30 Niels Jensen

I går skrev Science for Business People om et internationalt projekt med det formål at finde mulige nye lægemidler, som kan anvendes til behandling af kræft hos børn. Et internationalt konsortium beder om lov til at udnytte din computer til at screene lægemiddelkandidater til behandling af en række kræftformer, som hovedsagelig findes hos børn, men kun i de perioder du ikke selv bruger din computer. Projektet har titlen "Smadrer Børnekræft" (Smash Childhood Cancer) og er et fælles initiativ iværksat af forskere i Japan, Hong Kong og USA med IBM som teknologipartner. Projektet har til formål at finde behandlinger for flere typer kræft hos børn, som hjernekræft, leverkræft, knoglekræft, nyrekræft m.fl. Hver for sig er disse former for kræft sjældne sygdomme, men samlet er de årsag til 300.000 nye diagnoser hvert år blandt børn og teenagere, og 80.000 dødsfald.

Kræftforskere ved Saga Medical Center Koseikan, Chiba University og Kyoto University i Japan, University of Hong Kong i Kina, og University of Connecticut School of Medicine med tilknyttede hospitaler i USA planlægger at screene millioner af kemiske forbindelser, der har potentiale indenfor behandling af disse sygdomme, ved at angribe visse proteiner målrettet. Målet er at finde de kemikalier, som bedst binder sig til proteiner, som er karakteristiske for børnekræft. Denne opgaver kræver enorm computerkraft, som enkelt laboratorier ikke råder over. Derfor vil man anvende IBM's World Community Grid, som er et netværk af individuelle computere, som vi såkaldt "cloud-computing" tilbyder ledig kapacitet og ledig tid til at udføre ressourcekrævende beregningsopgaver. Netværket har omkring 727.000 deltagere, det spillede en lignende rolle i 2014, da forskere ved Chiba Universitetet udnyttede det til at finde lægemiddelkandidater til behandling af børnesygdommen neuroblastom, en form for kræft som udvikler sig i fostres nerveceller. Neuroblastom danner kræfttumorer i binyrerne, og tegner sig for 7 til 10 procent af alle former for børnekræft. Dengang fandt man 7 lægemiddelkandidater, og det er lederen af dette projekt, som også leder det nye projekt: Direktør for Saga Medical Center Koseikan og formand for Smash Childhood Cancer projektet.

Deltagerne i projektet tilbyder alene den ledige tid på deres computer eller Android-telefon til at køre simulerede lægemiddelscreeninger. Disse screeninger bruger et stykke open source software, som hedder Autodock Vina, som vurdere samspillet mellem to forskellige molekyler for at finde dem, som binder bedst til kræftproteinerne. Softwaren tildeler en score til simuleringerne og lægemiddelkandidater med de højeste scorer bliver så nærmere undersøgt af kræftforskere ved de deltagende laboratorier. Du kan også deltage, da der ikke kræves hverken tid, penge eller teknisk ekspertise - du kan endda se en YouTube video mens du hjælper forskningen indenfor børnekræft. Du kan læse mere om World Community Grid her. Du skal registerer dig på dette site, og når du har gjort det, så kan du vælge hvilke af de igangværende forskningsprojekter, du ønsker at støtte, og downloade den nødvendige software. Denne software hedder BOINC, og den indeholder Autodock Vina. BOINC for linux kan i nogle tilfælde også installeres på samme måde, som du installerer anden linux software.

Når du installerer softwaren på din computer eller Android-telefon, så vil den udnytte ledig regnekapacitet og returnere resultater til en central database. Lignende software anvendes bl.a. i forbindelse med søgning efter liv andres steder i universet.

Sundhedssektoren og 10 Tekniske Fremskridt

2017-01-01 21.45 Niels Jensen

Den 16. december 2016 offentliggjorde Medscape en liste med 10 tekniske fremskridt, som vil medføre væsentlige ændringer for patienter og patienters behandling. På overskriftniveau er der udsigt til: AI til at assistere med fortolkning af medicinske billeder fra patologiske udstrygninger, over røntgen, MRI, CT og PET-CT, til billeder af hudlæsioner og nethinder; mere kontinuert overvågning af den enkelte patient ved brug af bærbare sensorer; skift fra vævsprøver til blodprøver ved diagnose og overvågning af kræftpatienter; brug af CRISPR gen redigering i behandling og kliniske forsøg; ultralydscanning på en smartphone; et laboratorie i lommen; hel-genom sekventering , mikrofluid chips laboratorier og virtual reality (VR). Det er nok ikke alle disse teknologier, som umiddelbart vil gøre en forskel for MDS patienter, men jeg er sikker på de fleste vil - og meget hurtigere end de fleste af os tror.

Den originale artikel på Medscape er skrevet den amerikanske læge og skribent Eric Topol, og bringes her oversæt dansk og med enkelte tilføjelser om danske forhold. De ti ting er lidt nærmere i følgende afsnit:

Kunstig intelligens kommer til det medicinske område

Kunstig intelligens (AI) har ramt mange andre områder af vor dagligdag, som Google søgninger og næsten automatisk billedjustering på Google, og er begyndt at vise hvad det kan gøre indenfor sundhedssektoren. Den ekstraordinære evne AI har med fortolkning af patologiske billeder, røntgen billeder, billeder af hudlæsioner og nethinder er for nylig blevet demonstreret.[1] Der er over 90 nystartede virksomheder, der arbejder på AI anvendelser i sundhedssektoren, og også gamle kendinge, som IBM (Watson), Apple, Google og Microsoft. I en udgave af TV-programmet "60 Minutes", som blev filmet på University of North Carolina, blev det fremført, at AI opdagede en evidensbaseret behandling, som patienternes onkologer ikke havde identificeret, for 30% af patienter med kræft. Evidens betyder, at behandlingen havde dokumenteret effekt beskrevet i videnskabelige publikationer.

Avancerede bærbare sensorer

I det forgangne år er set bemærkelsesværdige fremskridt indenfor bærbar sensorteknologi med egenskaber som fleksibilitet, strækbarhed, sensorer til udskrivning på 3-D printere, og endda sensorer uden batterier alt til stadig mere overvågning af fysiologiske målinger, kemiske målinger (herunder glukose, etanol og laktat), og miljø målinger (såsom ultraviolet lys). Billedkilde: University of Illinois, Illinois,USA.

Flydende Biopsi indenfor Cancer

Større studier, som sammenligner resultater baseret på cirkulerende cellefri, plasma tumor-DNA (tNDA) og resultater baseret på vævsprøver fra en tumor er blevet offentliggjort. Antallet af virksomheder som forfølger et skift fra vævsprøver til blod prøver og sekventering af tDNA her er ved starten af året over 50 i USA alene. Mængden af kræft-relaterede gener, som er blevet sekventeret fra blodprøver er vokset betydeligt. Nyetablerede virksomher som bl.a. Grail og Cirina, har igangsat forsøg med at opdage cancer i store grupper af raske mennesker, enten ved hjælp af tDNS eller tDNA methylering - men inden sygdommer viser sig på traditionel vis.

Det er i skrivende stund stadig usikkert om blodprøver vil give en nøjagtig identifikation af asymptomatiske individer, men fordelene i forhold til vævsprøver (biopsi) er for patienter med en foreløbig diagnose eller patienter under overvågning (mindre udgifter, mindre risiko og mindre ubehag), og desuden er blodprøver muligvis mere repræsentativ for den biologiske proces under en persons udvikling af kræft). [2]

Virtuelle Medicinske Centre til fjernovervågning ('sengeløse hospitaler') og Telemedicin

I St. Louis (USA), har Mercy Virtual 330 sundhedsprofessionelle, som udfører overvågning i real-tid af tusindvis af patienter på afstand. Patienterne sover i deres egne senge, men er konstant overvåget af personale fra Mercy Virtual. Parallelt hermed vokser telemedicin meget hurtigt med henblik på reduktion af antallet af ambulante besøg og dermed patienternes tid til rejse og konsulation. Billedkilde: Mercy Virtual.

CRISPR gen redigering i behandling og i kliniske forsøg

Den første patient er blevet behandlet for lungekræft ved brug af CRISPR gen redigering på et hospital i Kina. Proceduren var at fjerne immunceller fra patienten, redigere dem for at skabe en øget immunfunktion (deaktivering af PD-1), dyrke af de redigerede celler, og injektion tilbage i patienten.[3] Kliniske forsøg med CRISPR er blevet godkendt i USA indenfor kræftområdet. Desuden har der været bemærkelsesværdige fremskridt indenfor en række monogene sygdomme, som seglcelleanæmi, men også indenfor leukæmi og lymfom.[4] Billedkilde: Science.

Smartphone ekkokardiografi

Ekkokardiografi er en undersøgelse af hjertets funktion ved hjælp af ultralydbølger. For et år siden blev Philips Lumify smartphone ultralydscanning fremhævet som et teknisk gennembrud. Et år senere er en dedikeret hjerte-sonde blevet udviklet, som generer billeder via an Android app. Samtidig er en anden smartphone ultralyd enhed, Clarius, ved at ramme markedet, og den har en trådløs forbindelse til din smartphone. Og endelig har Healcerion udviklet et tredje smartphone ultralydapparat. Alsammen i 200-året for stetoskopets indførelse.

Laboratorie i lommen

Evnen til hurtigt og billigt at diagnosticere et betydeligt antal antal infektionssygdomme har længe været et mål, og teknologien benævnes point-of-care - en parallel til point-of-sale i forretninger. Listen over sygdomme, som kan diagnosticeres med denne teknologi, omfatter nu HIV, human papillomavirus, influenza, og gruppe A streptokokker, og mange flere er på vej.[5]

Den mobile platform, der i stigende grad anvendes, er meget attraktivt for fjerntliggende områder. For nylig annoncerede Imperial College en engangs USB memory sticks, der nøjagtigt kan bestemme HIV virale niveauer fra en dråbe blod. Og "allestedsnærværende sekventering" - evnen til at sekventere et patogen hurtigt fra en kropsvæske prøve - giver et løfte om at revolutionere diagnose af infektions sygdomme i de kommende år. Billedkilde: Imperial College, London.

Genforskning indenfor prædisponering for Cancer samt Hel-Genom Sekventering

Firmaet "Veritas Genetics" annoncerede på konferencen "Future of Genomic Medicine" hel-genom sekventering for under 7.000 kr. Selv om der havde været meget skriveri om 7.000 kr. (1.000 $) hel-genom sekventering i årevis, var denne annoncering første reelle overskridelse af denne tærskel. Det kræver dog adgang til en Illumina HiSeq X Ten gensekventeringsmaskine, som koster omkring 70 Mkr.

Vi kender nu et væsentligt antal af de almindelige varianter i gener, der prædisponere en person til at få cancer - både i onko gener og tumorsuppressor gener. For personer med en familie historie med kræft, kan 30 af disse gener nu sekventeres af Color Genomics for blot 1.750 kr. Flere andre virksomheder tilbyder mutations paneler eller anden målrettet sekventering med henblik på at definere øget risiko. Dette vil kunne forbredre brugen af screening og giver løfte om om forebyggelse ved at identificere øget risiko længe før kræften viser sig.

Mikrofluide chips til labs via en dråbe blod

Selv om firmaet "Theranos" ikke leverede på løftet om præcise blodprøver fra en dråbe blod, bevæger teknologien til at udføre sådanne målinger ved hjælp af chips med mikrofluid teknologi og colorimetri sig fremad. Et eksempel er de immunoassays, som firmaet Genalyte udføre indenfor 9 minutter på en dråbe blod - noget som normalt koster over 7.000 kr og tager en til to uger på et special laboratorium.

Mikrofluid teknologi kan gøre mange analyser billigere, hurtigere og mere præcise. Genalyte har i modsætning til Theranos, offentliggjort en række peer-reviewed artikler, som validerer deres resultater. Billedkilde: Genalyte.

Virtual Reality ved smerte, fobier, og forebyggelse af fald

Teknologi giganter har investeret massivt i virtual reality (VR). Et eksempel er Facebooks køb af firmaet "Oculus Rift". På det tidspunkt var der ikke mange mennesker som så potentialet for VR i sundhedssektoren. En undersøgelse beskrevet i tidskriftet Lancet viste hvordan VR kunne reducere tilbøjeligheden til at falde.[6] Derudover er yderst lovende data offentliggjort eller præsenteret om VR i forbindelse med lindring af smerter, fobier, og post traumatisk stress. Udover i behandling bruges VR også i stigende grad indenfor kirurgi og ved simuleringer under lægestudiet.

Relateret til VR er såkaldt "augmented reality" (AR), som offentligheden først stiftede bekendtskab med i forbindelse med Google Glass - som har været afprøvet i den danske sundhedssektor, og senest dukkede AR op i CBS TV-serien Pure Genius. Billedkilde: Lancet.

Litteraturkilder

 1. Jha S, Topol EJ. Adapting to artificial intelligence radiologists and pathologists as information specialists. JAMA. 2016 Nov 29. [Epub ahead of print]
 2. Lanman RB, Mortimer SA, Zill OA, et al. Analytical and clinical validation of a digital sequencing panel for quantitative, highly accurate evaluation of cell-free circulating tumor DNA. PLoS One. 2015;10:e0140712.
 3. Cyranoski D. CRISPR gene-editing tested in a person for the first time. Nature. 2016;539:479.
 4. DeWitt MA, Magis W, Bray NL, et al. Selection-free genome editing of the sickle mutation in human adult hematopoietic stem/progenitor cells. Sci Transl Med. 2016;8:360ra134.
 5. Radin JM, Topol EJ, Andersen KG, Steinhubl SR. A laboratory in your pocket. Lancet. 2016;388:1875.
 6. Mirelman A, Rochester L, Maidan I, et al. Addition of a non-immersive virtual reality component to treadmill training to reduce fall risk in older adults (V-TIME): a randomised controlled trial. Lancet. 2016;388:1170-1182.

Denne danske liste er baseret på Eric Topols liste på Medscape. Eric Topol er en amerikansk læge og skribent, som bl.a. har skrevet bogen "Doktor, Patienten vil se dem nu!". Læst den originale Medscape artikel her.

"Refraktær anæmi" afskaffes i forbindelse med MDS

2016-12-12 20.00 Niels Jensen

Siden offentliggørelsen af de fransk-amerikansk-britiske (FAB) klassifikationer i 1976 og 1982 er udtrykket "refraktær anæmi" blevet anvendt i forbindelse med visse undertyper af MDS. Men med offentliggørelsen af den seneste WHO klassifikation er alle myeloide neoplasmer og akute leukæmier i D.A. Arbers artikel "The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia" i maj nummeret af Blood, som tidligere har været omtalt her, er alle undetyper af MDS som indholdt udtrykket "refraktær anæmi" blevet erstattet af nye udtryk, som vist i tabellen til højre. Således er RAMD - Refractory Anæmia with Multilineage Dysplasia blevet til MDS with multilineage dysplasia.

Denne ændring udtrykker David Steensma i december nummeret af Leukemia Research stor glæde ved. Dr. Steensma skriver "Udtrykket 'refraktær anæmi' blev brugt i 1937 af Cornelius Parker Rhoads til at beskrive patienter, hvis anæmi ikke blev bedre efter behandling med lever ekstrakt eller jernsalte, og udtrykkry blev senere anvendt til at beskrive visse undertyper af MDS i de tidlige fransk-amerikansk-britiske (FAB) klassifikationer af MDS". Desværre havde Dr, C.P. Rhoads ikke helt rent mel i posen, og Dr. Steensma fortsætter "En skandale vedrørende Dr. Rhoads' muligvis uetiske medicinske eksperimenter på anæmiske patienter i Puerto Rico i 1931 og en racistisk brev, han skrev i denne periode ledte til en international skandale og en undersøgelse i den amerikanske kongres".

Når man ser på listen til højre, så kan det undre, at man i den foreløbige betegnelse for MDS hos børn har valgt, at bruge ordet "refractory".

Original litteratur

Du kan læse resuméet af Dr. Steensma's artikel på dansk her. Reference til den originale artikel i Leukemia Research er http://dx.doi.org/10.1016/j.leukres.2016.10.007 . Og indlægget om den nye WHO klassification er her.

For mange behandlingssteder til MDS patienter i DK?

2016-12-06 21.30 Niels Jensen

I øjeblikket rekruteres MDS patienter til INSPIRE fase 3 undersøgelsen, som er rettet mod høj risiko MDS patienter. I denne forbindelse er høj risiko med MDS patienter med understyperne RAEB-1, RAEB-2 eller RAEB-t, som ikke længere kan behandles med HMA'er som azacitydin. Fase 3 er den sidste store kliniske undersøgelse, som er grundlaget for godkendelse hos den amerikanske Federal Drug Agency (FDA) eller det europæiske European Medicines Agency (EMA).

Desværre tilbydes undersøgelsen ikke i Danmark, så den eneste mulighed for danske patienter, som ellers opfylder kriterierne, er at tale med deres hæmatolog om at deltagelse i Tyskland, England eller Frankrig. Undersøgelse tilbydes bl.a. på MDS Kliniken i Dresden, som danske hæmatologer har tætte kontakter til .

Det er muligt, at grunden til at undersøgelsen ikke tilbydes i Danmark, skal findes i de mange danske hæmatologiske centre. I Danmark har vi otte eller ni hæmatologiske centre til 5,5 millioner mennekser, og med omkring 225 ny-diagnosticerede om året bliver det til blot 28 eller 27 nye MDS patienter i gennemsnit per ved hvert center. Såfremt Danmark skal være et attraktivt land at udbyde kliniske undersøgelser, som INSPIRE, så bør antallet af centre reduceres til en tredjedel af det nuværende antal. I øjeblikket har vi i Københavnsområdet 3 centre med en afstand mellem dem på under 30 km. Det er luksus, og det er til skade for danske MDS patienter, og nok også andre kræftpatienter. Bl.a. betyder det, at vi i dette område har 3 relativt små enheder til gensekventering, i stedet for én stor enhed med international gennemslagskræft. En sådan koncentration af de hæmatologiske centre vil også give bedre kollegiale miljøer indenfor de forskellige kliniske specialer. Når vil taler sjældne sygdomme, som MDS, så er et center med blot 27-28 nye patienter om året et meget lille center. Måske er regionerne en hindring for bedre kræftbehandling i Danmark?

Såfremt du er en patient med en af MDS understyperne RAEB-1, RAEB-2 eller RAEB-t, eller en pårørende til en sådan patient, så bør du læse mere om INSPIRE på hjemmeside www.clinicaltrials.gov. Søg efter undersøgelsn med identifikationen NCT02562443. Den aktive forbindelse som undersøges i INSPIRE er rigosertib eller ON-01910, hvis kemiske struktur fremgår af illustration til denne notits. INSPIRE (INternational Study of Phase III Intravenous RigosErtib) undersøgelsen foregår på vegne af firmaet ONCONOVA.

Samtidig er firmaet Takeda Oncology i gang med at rekrutere høj risiko og meget høj risiko MDS patienter til deres fase 2 undersøgelse af kombinationen af pevonedistat og azacitidin i forhold til bare azacitidin. Denne undersøgelse tilbydes heller ikke ved danske hæmatologiske centre. Det forventes, at undersøgelsen vil blive tilbudt i Holland, Tyskland m.fl. Formålet med en fase 2 undersøgelse er at undersøge hvor effektivt og sikkert det pågældende stof er. Læs mere om denne undersøgelse på www.clinicaltrials.gov ved at søge efter undersøgelsen med identifikation NCT02610777. Pevonedistat, hvis kemiske struktur ses på billedet til venstre, er også et forholdsvist lille molekyle. Det betyder, at mange af stoffets egenskaber kan estimeres, hvilket tillader kemiingeniørerne at optimere produktionen, såfremt stoffet bliver godkendt af FDA og EMA.

Cleveland Clinic Medical Summit forudsiger kommende års største landvindinger

2016-11-09 08.30 Niels Jensen

For 14. gang blev Cleneland Clinic Medical Summit Innovation afholdt i slutningen af oktober. På mødet forsøger man at bleve enige om hvilke ting, som det kommende år vil ændre pleje af patienter. På Cleveland Clinics hjemmeside kan du læse om alle 10 forudsigelser for 2017, og nedenfor omtales 3 med relevans for blodkræftsygdomme.

 • Anvendelse af microbiome til at forebygge, diagnosticere og behandle sygdomme. Mikrober i vores kroppe - og de kemikalier, de udsender - forstyrre den måde, mad fordøjes på, medicin påvirker kroppen, og endda hvordan en sygdom udvikler sig. Biotekselskaber som hidtil har fokuseret på analyse af generne drejer sig nu mod potentialet i microbiome for at udvikle ny diagnostik, nye behandlingsformer og "probiotiske" produkter for at forhindre farlige mikrobe ubalancer. Med det nationale microbiome initiativ i USA acceleres forskning og udvikling, og eksperterne mener at 2017 er året hvor microbiome analyser er sundhedssektorens mest lovende udvikling.
 • Cellulær immunterapi til behandling af leukæmi og lymfomer. En af de første cellulære immunterapier til leukæmi og non-Hodgkins lymfomer er ved at ramme markedet. Kimære antigen receptor T-celleterapi er en type af immunterapi, hvor en patients immunsystem T-celler fjernes og genetisk omprogrammeres til at søge og ødelægge tumorceller. Resultaterne har været imponerende. Nogle undersøgelser med fokus på akut lymfoblastær leukæmi (ALL) har rapporteret en resultater på 90 procent. ventes banebrydende behandling, der skal fremlægges til FDA i 2017 til behandling af ALL. Det kunne udløse en bølge af godkendelser for andre blodkræft og lymfomer samt. Cellular immunterapi kunne en dag erstatte kemoterapi og dens levetid for bivirkninger.
 • Flydende biopsier til at finde cirkulerende tumor-DNA. Tests kendt som "flydende biopsier" kan afdække tegn på faktiske DNA eller cellefri cirkulerende tumor-DNA (ctDNA), som frigives fra en tumor til blodbanen. Dette ctDNA er mere end 100 gange mere koncentreret i blodet end tumorceller. Tiltrods for, at undersøgelser er stadig i gang, forventes et årligt salg af denne revolutionerende kræft test at være $ 10 milliarder dollars. Flere selskaber er ved at udvikle testkit som når markedet i år. Flydende biopsi bliver hyldet som flagskibs teknologi i den amerikanske regerings Cancer moonshot Initiative. Eksperter mener, det er kun et spørgsmål om tid, før man kan opdage og behandle kræft som en årlig rutine helbredsundersøgelse.

Immunterapi med ekstra kræfter!

2016-11-03 17.45 Niels Jensen

Næsten som et tredobbeltløbet gevær (spørg ikke hvordan et sådant ser ud) har forskere fra MIT's Koch Institute for Integrative Cancer Research kombineret tre ting: 1) et antistof rettet mod den relevante tumor, 2) en vaccine baseret på interleukin 2 (IL2) rettet mod den relevante tumor, og 3) programmeret celledød molekyle 1 (PD1). Antistoffet (IL2) rekruterer immunceller, vaccinen stimulerer T-celle produktion ved at IL2 fremmer T-celler, og PD1 forlænger T-celle aktiviteten.

Kombinationen af de tre elementer har hidtil kun være prøvet på mus. I 75% af mus med kræftsvulster, som blev udsat for kombinationen forsvandt kræftsvulsterne fuldstændig.Selv nye kræftceller, som blev sprøjtet ind i musene seks måneder senere blev fuldstændig elimineret. For mig lyder det nærmest som et vidundermiddel. Der er imidlertid, som sædvanligt mange trin på vejen fra succesfulde dyreforsøg til anvendelse på patienter på vore hospitaler.

Kilde

Den nyhed, som beskrives her stammer fra SciTech Digest fra den 29. october 2016. Læs mere om SciTech Digest her. Den nyhed, som beskrives her er fra MIT, og man kan læse mere her.

MDS nyheder fra Leukemia Research

2016-10-23 10.15 Niels Jensen

Så er indholdsfortegnelsen til november udgaven af Leukemia Research, et af de tidskrifter, som ofte har forskningsnyheder af interesse for MDS patienter og deres familie. November udgaver skuffer ikke med sine to artikler om kliniske undersøgelser af behandling af MDS i forskellige situationer. Kliniske undersøgelser er ofte rette mod en meget specifik gruppe af patienter, og artiklerne i dette nummer af Leukemia Research er ingen undtagelse.

Model af metoden i den første artikel.

Biomarkører til forudsigelse af effekt af HMA-behandling

Den første artikel er "Biomarkers of angiogenesis as prognostic factors in myelodysplastic syndrome patients treated with hypomethylating agents" af Chan Kyu Kim et.al fra University of Bucheon Hospital i Sydkorea. Angiogenese er et fint ord for dannelse af nye blodkar eksempelvis i forbindelse med et sårheling. Hypermetylerende stoffer er eksempelvis azacitadin (Sælges under navnet "Vidaza" og er godkendt til behandling af MDS i både USA og EU) og decitabin (Sælges under navnet "Dacogen", men er kun godkendt til behandling af MDS i USA). Chan Kyu Kim's gruppe har opdaget, at tætheden af mikroskopiske blodåre (microvessel density - MVD) var betydeligt lavere hos patienter med MDS typen RCUD (Refractory Cytopenia Unilineage Dysplasia) end hos patienter med andre typer MDS, og at MDS patienter som oplevede en forbedring ved behandling med hypermetylerende stoffer havde lavere MVD, end de patienter, som ikke oplevede en forbedring. Forfatterne konklusion er, at MVD sandsynligvis kan bruges til at forudsige om en MDS patient vil have gavn af behandling med hypermetylerende stoffer, som azacitidin, og at biomarkører relateret til sårheling kan have værdi som prognostisk faktor for MDS patienter.

Et specifikt mål med kræftforskningen er at sikre så tidlig diagnose som muligt. En vej hertil er biomarkører, som signalerer at der er sket ændringer i ens DNA. Den igangværende forskning sigter mod, at identificere biomarkører i blodet, så man ud fra en simpel blodprøve og efterfølgende genselventering kan se om en person er ved at udvikle kræft samt hvilken type kræft det drejer sig om.

MDS og lungesygdomme

Den anden artikel er "Deletion 5q is frequent in myelodysplastic syndrome (MDS) patients diagnosed with interstitial lung diseases (ILD): Mayo Clinic experience" af Rama Nanah et.al fra Mayo Clinic ved Rochester University i New Mexico, USA. Tallet 5 refererer til et af vore kromosomer, og "Deletion5q" betyder, at en gren af dette kromosom mangler. Manglen på denne gren identificerer en bestemt type MDS. I denne undersøgelse har forskerne opdaget, at MDS patienter, som også har en interstiel lungesygdom, ofte har MDS af typen Del 5q. Interstiielle lungesygdomme er sygdomme, hvor der forekommer ændringer af membranen mellem blod og luft i lungerne. Forskerne har opdaget, at interstitiel lungesygdomme ses oftere end forventet hos MDS patienter. Undersøgelsen, som er baseret på Mayo Clinics database med MDS patienter gennem 40 år viste også tidligere behandling af MDS ikke har en signifikant betydning for udviklingen af den interstitielle lungesygdom. Og det forekomme at være positivt.

Original litteratur

Den første artikel er "Biomarkers of angiogenesis as prognostic factors in myelodysplastic syndrome patients treated with hypomethylating agents" af Chan Kyo Kim et.al fra University of Bucheon Hospital i Sydkorea. Følgende link giver direkte adgang til artiklens engelske resume: http://dx.doi.org/10.1016/j.leukres.2016.08.012 .

Den anden artikel er "Deletion 5q is frequent in myelodysplastic syndrome (MDS) patients diagnosed with interstitial lung diseases (ILD): Mayo Clinic experience" af Rma Nanah et.al fra Mayo Clinic ved University of Rochester i New Mexico, USA. Følgende link giver direkte adgang til artiklens engelske resume: http://dx.doi.org/10.1016/j.leukres.2016.10.002 .

WHO Klassificationer af Myeloide Neoplasmer og Akute Leukæmier

2016-10-22 17.30 Niels jensen

Lige før det rigtig blev sommer offentliggjorde en arbejdsgruppe under WHO en opdateret klassifikation af myelodier neoplasmer, som eksempelvis MDS, og akute leukæmier, som eksempelvis AML. Dokumentet indeholdt også kriterier for diagnose af de forskellige sygdomme. En Mindmap af WHO klassificationerne med nogle af de diagnostiske kriterier kan findes via følgende link: WHO Map of Classifications . Mindmappen åbner i et nyt vindue og er interaktiv, så man ved at klikke ved forgreningspunkter kan folde grene ud og sammen.

Del af figur 3 i Mossner et.al artikel
En del af figur 3 i Mossners artikel, og den rækkefølgen af nogen af de forandrings-kæder, som de observerer hos MDS patienter. Typerne af forandringer er farvekodet i figure. Eksempelvis ser man på figuren seks forskellige forandrings-kæder for MDS typen RCMD, hvoraf kun halvdelen udvikler sig til mere alvorlige former for MDS. I alt viser figur 3 i original artiklen 29 forskellige måder, som MDS kan udvikle sig på. Det peger på, at antallet af typer af MDS vil stige kraftigt, såfremt andre studier bekræfter Mossner og kollegers opdagelser.

Mutationernes rækkefølge har betydning for din MDS

2016-09-13 19.45 Niels Jensen

I et af de seneste numre af tidsskriftet Blood har Mossner og kollegers skrevet om betydningen af rækkefølgen af mutationer for hvordan MDS udvikler sig hos den enkelte patient. Titlen på artiklen er "Hierarkier i mutationsmønstre ved myelodysplastisk syndrom udvikler og tilpasser sig dynamisk baseret på behandlingens resultat". Liran Shlush kommentar i samme nummer starter med følgende Steinbeck citat "Mennesker forandre sig, og forandring kommer som en lille vind, der blæser i gardinerne ved daggry, og det kommer ligesom en snigende parfume af vilde blomster skjult i græsset." Og fortsætter med følgende bemærkning: Selvom Steinbeck elegant har identificeret udviklingens rolle i vores liv, integrere klinikere ikke altid udvikling i forståelse af patogenese eller i udformning af behandlinger, og opstiller derefter en række principper for hvordan blodkræftsygdomme bør analyseres.

Liran Shlush skriver i slutningen af sin kommentar, at "Alt i alt, peger forgrenet udvikling, resistente forfædres kloner, og den forudsigelige rækkefølge af mutationer på samlende regler for udvikling af MDS, som endnu ikke er fuldt forståede. Studiet af menneskelige maligniteter ved hjælp af en evolutionær biologi tilgang rummer et løfte om at kunne afdække disse regler og udgøre endnu et vigtigt skridt i retning af en forbedring af behandlingerne."

Måske er denne artikel årets vigtigste indenfor en bedre forståelse af hvordan MDS i dens forskellige typer opstår og i nogle tilfælde udvikler til en ganske alvorlig og livstruende sygdom. Det positive for den bedre forståelse af sygdommens udvikling er, at det giver basis for hurtigere udvikling af målrettede lægemidler til behandling af også de mere alvorlige former for MDS.

En dansk oversættelse af Liran Shlush kommentar findes her. Liran Shlush er israelsk forsker, som er uddannet ved Princess Margareth Hospital i Toronto, Canada.

Original litteratur

Denne forskningsnyhed er baseret på Mossner et.al's artikel "Mutational hierarchies in myelodysplastic syndromes dynamically adapt and evolve upon therapy response and failure" i Blood 2016 128:1246-1259 ( doi:10.1182/blood-2015-11-679167), og en PDF-fil kan downloades gratis med dette link http://www.bloodjournal.org/content/128/9/1246.full.pdf .

I samme nummer skriver Liran Shlush en kommentar til artiklen under overskriften "Change comes like a little wind: tales in MDS evolution" (Blood 2016 128:1162-1163; doi:10.1182/blood-2016-07-722660), og en PDF-fil med kommentaren kan downloades gratis med dette link http://www.bloodjournal.org/content/128/9/1162.full.pdf .

Nyt prognose værktøj for CMML patienter

Giver genetiske informationer bedre prognoseværktøjer?

2016-09-11 15.15 Niels Jensen

I det seneste nummer af tidsskriftet Blood beskrives et nyt prognoseværktøj for CMML patienter. Dette værktøj bygger udover traditionelle informationer om antallet af hvide blodlegemer, behovet for blodtransfusioner, marv blast procent og kromosomændringer (karyotype), også på information om tilstedeværelsen af mutationer i følgende gener: ASXL1, RUNX1, NRAS og SETBP1. For CMML patienten er prognose såfremt ingen af disse genmutationer er tilstede, karyotypen er normal, ingen behov for blodtransfusioner og antallet af hvide blodlegemer er mindre end 13*10⁹ pr liter. Det svarer ganske godt til hvad der også for en MDS patient ville være en god prognose.

Det er måske ikke så mærkeligt, da CMML først i 2001 blev separeret fra gruppen af myelodysplastiske syndromer, idet WHO dette år introducerede en særlig gruppe for MDS/MPN overlappende neoplasmer. Det nye prognoseværktøj for CMML patienter opdeler disse i risikogrupper hvor overlevelsessandsynligheden svinger fra 18 måneder til mere end 144 måneder (12 år). I IPSS-r for MDS patienter er de tilsvarende tal fra 10 måneder til mere end 108 måneder (9 år).

Der pågældende prognoseværktøj er udviklet på grundlag af data fra under 500 CMML patienter. Data fra 214 patienter blev brugt til udvikling af prognoseværktøjet ved brug af multivariable statistisk analyse, og den udviklede model blev verificeret på data fra andre 260 patienter. Derfor mener, Dr. Steensma også, at modellen bør verificeres af andre på et uafhængigt dataset. Med en frekvens på 0,4 ny-diagnosticeret per 100.000 indbyggere, så er CMML lidt mere sjælden end MDS. For MDS er den tilsvarende frekvens 4,8 per 100.000 indbyggeret (Kilde: www.cancer.gov).

Imidlertid, så vil dette arbejde nok inden for relativ kort tid føre til, at tilsvarende værktøjer udvikles for andre hæmatologiske sygdomme, da mange hæmatologiske klinikker allerede er i gang med at identificere hvilke genetiske mutationer deres patienter har. På nuværende tidspunkt anses mutationer i TP53, DNMT3A, ASXL1 og RUNX1 at være negative for prognose i forbindelse med MDS (Kilde: R. Bejar, Haematologica June 2014 99: 956-964; (Doi:10.3324/haematol.2013.085217).

Original litteratur

Dette indlæg er baseret på en kommentar af David P. Steensma med titlen "Putting it all together in CMML risk stratification" in Blood 2016 128:1318-1319; ( doi:10.1182/blood-2016-07-727800). Kommentaren er til artiklen "Integrating clinical features and genetic lessions in the risk assessment of patients with chronic myelomonocytic leukemia" af C. Elina et.al., Blood 2016 128:1408-1417; (doi:10.1182/blood-2016-05-714030). Kommentar artiklen er open access, men ikke hoved artiklen.

WHO Klassifikation af de hæmatologisk sygdomme

2016-08-21 14.45 Niels Jensen

I foråret offentliggjorde WHO en artikel om 2016 versionen af WHO's klassifikation af de hæmatologiske sygdomme i tidskriftet Blood. Denne artikel er der heldigvis fri adgang til, og den kan downloades her (I tidsskriftet Blood er de frit tilgængelige artikler identificerede som "advertisement" - det betyder blot at nogen har betalt ekstra).

Billedet til venstre viser de to det øverste niveau i klassifikationen, som indeholder grupperne mastocytosis, myeloproleferative neoplasmer, myeloide/lymphoide neoplasmer med eosinofili og omlejring, myelodysplastiske/myeloproliferative neoplasmer, myelodisplastiske syndromer, akut myeloid leukæmi og relaterede neoplasmer, akut leukæmi af tvetydig afstamning, B-lymfoblastisk leukæmi / lymfom, T-lymfoblastisk leukæmi / lymfom, og naturlige dræber celle lymfomblastisk leukæmi / lymfom. Det øverste niveau omfatter i alt 11 sygdoms-grupper. Lyle har fokus på 3 af disse hovedgrupper: myelodysplastiske syndromer, akut myeloid leukæmi og relaterede neoplasmer, og akut leukæmi af tvetydig afstamning. Desuden har Lyle også aktiviteter rettet mod CML og CMML i hovedgruppen myelodisplastiske/myeloproliferative neoplasmer. De sygdomme, som Lyle har mest fokus på er vist på grøn baggrund i diagrammet til venstre.

Det netop styrken ved Lyle, at vi har fokus på flere sygdomsgrupper. Det styrker os i kampen for anderkendelse af senfølger og rehabilitering, som går på tværs af sygdomsgrupperne.

IBM Watson Power7

IBM's Watson computer hjælper med leukæmidiagnose

2016-08-09 18.15 Niels Jensen

For et par dage siden kunne man i New York Daily News læse, at IBM's Watson computer nu har hjulpet japanske læger med en kræftdiagnose. Den nuværende udgave af Watson computeren er en videreudvikling af den computer, som for nogle år siden dominerede i Jeopardy. Efter at være blev givet patientens genetiske data fortalte Watson lægerne, at deres patient, en 60-årig japansk kvinde, sandsynligvis havde en sjælden form for leukæmi, som lægerne ved University of Tokyo gennem måneder havde overset. Det resulterede i en ny behandling, som ifølge Silicon Angle, har vist sig mere effektiv. Lægerne tog Watson i brug efter at være blevet overrasket over den manglende virkning af den behandling, som den oprindelige diagnose ledte til.

Watson virker ved at sammenligne patientens data med informationer fra 20 millioner forsknings artkler om kræft, og kan typist give lægerne et svar på under 10 minutter. Watson blev trænet i kræftdiagnose ved Columbia University Medical School fra 2011 til 2013. Udover forskningspapirerne blev Watson compturen i denne periode fodret med informationer om mange kræftpatienter, gennem flere sessioner med kræftlæger fra Columbia University Medical School fik Watson lært at finde de rigtig svar. I den periode blev Watson næsten 2½ gang bedre til at give det rigtige svar. Det kom den japanske kvinde til gode 3 år senere.

Desværre har danske læger givet udtryk for, at de ikke har behov for en assistent som Watson, til trods for, at intet mennesker er i stand til at følge med i den mængde information, som offentliggøres i medicinske tidsskrifter hver uge. Slet ikke praktiserende læger, som potentielt kun ser hver sjælden sygdom nogle få gange i løbet af deres karrierer. Alene om MDS - forholdsvis sjælden sygdom - offentliggøres mere end 250 videnskabelige artikler hver måned.

Opdatering

Måske var japanerne blot heldige. Det viser sig, at Watson ikke forstår dansk, men den forstår norsk. Det skyldes at cancer centret i Oslo har betalt for at få den til at forstå norsk. Onkologisk Klinik på Rigshospitalet havde Watson på prøve i 2017, men det blev vistnok ikke den helt store succes - bl.a. fordi den ikke forstod dansk. IBM sælger teknologien Watson, men ikke andre kunders databaser. Så du skal selv oplære Watson før den kan gøre nytte for dig.

Læs selv forskningsnyt om din sygdom!

2016-08-09 13.30 Niels Jensen

Du har efterhånden fået læst hvad der er at læse på dansk om din sygdom, men du har mod på flere informationer. Så kan den medicinske forsknings-litteratur være et godt sted at fortsætte læsningen. Denne litteratur er alt overvejende skrevet på engelsk, og den er ikke altid lige nem at forstå. Og så er det godt man kan finde hjælp på internettet. Et sted er en hjemmeside udviklet af en gruppe mennesker ved University of Glasgow. Den hedder simpelthen "Understanding Health Research". Der finder du blandt andet information om begreber fra det medicinske område, og information om hvordan du kan checke om en kilde, som man har fundet på internettet, er seriøs eller blot er "fake news".

Gensekventering standard værktøj til diagnose af MDS og AML

2016-07-19 14.45 Niels Jensen

De seneste år har der været skrevet meget om mulighederne ved brug af gensekventering i forbindelse med diagnose og behandling af cancer. Et af de mere kendte eksempler er tarmkræft hos en amerikansk kvinde, hvor forskeren Eric Schadt ved Icahn School of Medicine at Mount Sinai Hospitalet i New York demonstrerede på en bananflue, at hendes cancer kunne elimineres. Det er nok det allerførste eksempel på personlig medicinering.

Stephanie's cancer in right fly

For at fremstille den personlige medicin havde Eric Schadt og hans hold i 2011 gensekventeret DNA fra patientens tumor og simuleret hvorledes forskellige stoffer ville påvirke tumoren. Simuleringsresultaterne blev efterprøvet eksperimentelt ved at give en bananflue kræft celler fra patientens tumor, og derefter behandle bananflue med det stof, som virkede bedst i simuleringern. Bananfluens kræft forsvandt. Oncologerne ved Mount Sinai valgte den gang at operere kvinden for at få tid til yderligere forsøg med den personlige medicinering. Desværre løb kvindens liv ud, da hendes cancer metastaserede, og hun døde i begyndelse af 2015. Du kan læse hele historien om Stephanie og hendes cancer i Esquire (Artiklerne er også vedhæftet som PDF-filer).

I et af de seneste numre af Blood, som udgives ugentligt af American Society of Hematology, beskrives et værktøj til diagnose af MDS og AML alene ved gensekventering af en prøve og efterfølgende analyse af resultaterne. Artiklen er skrevet af et hold forskere fra forskellige universiteter og virksomheder under ledelse af T. McKerrell fra University of Cambridge. Deres værktøj hedder Karyogene anvender gensekventering af knoglemarvsprøver taget under diagnosen af MDS eller AML. Resultatet af gensekventeringen analyseres af en serie open source software værktøjer, som foretager en bioinformations analyse. Denne søger simultant efter substitutioner, indsættelser/fjernelser, translokationer i kromosomerne samt kopi-nummer og zygositest forandringer i hele genomet. Karyogene testes på 62 DNA prøver fra tilfældig udvalgte AML patienter samt 50 prøver fra MDS patienter. Karyogene når i de fleste tilfælde ( > 97%) frem til de samme forandringer som konventionel analyse. I de 62 AML prøver fandt Karyogene alle de mutationer, som konventionel diagnose havde fundet.

Original litterature

Den første artikel, som er skrevet af Thomas McKerrell.et.al, har titlen "Development and validation of a comprehensive genomic diagnostic tool for myeloid malignancies", blev publiceret i Blood (Blood First Edition paper, April 27, 2016). Reference: doi:10.1182/blood-2015-11-683334. I samme nummer af Blood er der en kommentar til artiklen, som er skrevet af R. Dillon og D. Grimwade, og har titlen "Just 1 test to diagnose AML?!!" (Blood 2016 128:8-10). Reference: doi:10.1182/blood-2016-05-715060.

2013 11 20 M_Warren_and_T_Junod Patient_Zero.pdf
2015 02 04 T_Junod The_Death_of_a_Friend_Stephanie_Lee.pdf
Conventional diagnosis versus Karyogene

Figuren (fra Dillon og Grimwade's kommentar) viser arbejdsforløbet ved konventionel diagnose af MDS og AML sammenlignet med diagnose ved hjælp af Karyogene. Den konventionelle diagnose indeholder mange flere separate arbejdsprocesser end diagnose v.hj.a. Karyogene. Det betyder, at tiden fra udtagning af knoglemarvsprøve til rapporten fra Karyogene analysen forligger kan reduceres til 10 dage i følge forfatterne. Personligt tror jeg, at tiden kan reduceres yderligere i forbindelse med metodens udrulning i klinisk praksis.

Kommentaren til artiklen medgiver, at Karyogene forekommer at være meget lovende, men påpeger dog at sjældne kromosom forandringer ikke blev detekteret i den nuværende version af Karyogene.Dillon og Grimwade. En anden bekymring er det nødvendige vidensniveau indenfor bioinformatik, som måske ikke findes hos det kliniske hold. Dog mener kommentatorerne, at disse udfordringer vil kunne overkommes, og at Karyogene er et vigtig bevis for metodens muligheder.

I forår/sommer nummeret (Volume 22, Issue 1) af MDS news fra MDS Foundation sammenligner T. Tucker og A. Karsan standard cytogenetisk analyse og mikroarray analyse i forbindelse med diagnose af MDS. Fordelen ved mikroarray er, at man ikke skal vokse et medie over 1-2 døgn. Forskelle i hvordan cellerne vokser inde i kroppen og i kulturen kan betyde, at man ikke være sikker på, at forholdet mellem de forskellige celler i voksemediet og i kroppen er det samme. En stor fordel ved mikroarrays er ifølge forfatterne hos MDS patienter med normal karyotype (very low risk MDS og low risk MDS efter r-IPSS), detektion af genetisk abnomaliteter hos 10-20% af patienterne med normal karyotype.

Forfatterne påpeger også, at samarbejde er nødvendigt for at den kliniske relevans af de mange nye genetisks informationer, og slutter med at den internationale arbejdsgruppe omkring prognose af MDS (IWG-PM) bør se på om en kombination af DNA mikroarray analyse og næste generation gensekventering giver de bedste prognostiske informationer. Generel ses mikroarrays at være på vej ud af billede til fordel for næste generation gensekventering (next-generation panel sequencing) - se slutningen af R. Bumgarner "DNA microarrays: Types, Applications and their future".

Min personlige forventning er, at systemer som Karyogene vil være standarden for diagnose af MDS og AML indenfor 2-3 år. Dette kræver gensekventeringsudstyr af høj kapacitet og kvalitet, og derfor tror jeg ikke, at Danmark såfremt vi fortsat mener, at vore centre for diagnose af sygdomme som MDS og AML, skal være at højeste internationale kvalitet, har råd til det antal hæmatologiske centre, som vi har i dag. Antallet bør nok reduceres til 3-4 centre: et i Københavns området, et på Fyn, et i Aarhus området og muligvis et i Nordjylland.

Lav risiko MDS og kliniske forsøg

2016-07-16 08.15 Niels Jensen

Så er forår/sommer nummeret af MDS News, det engelsksprogede nyhedsmagasin som udgives af MDS Foundation, kommet. Du kan downloaded det som PDF-fil fra deres hjemmeside ved at søge på "MDS News" på selve siden eller bruge linket her.

Sidst i magasinet er der annoncer for 3 kliniske undersøgelser, som er målrettet patienter med lav risiko MDS, og 1 klinisk undersøgelse med fokus på patienter med høj risiko MDS. Alle fire kliniske undersøgelser er åbne for patienter, så hvis din nuværende behandling ikke længere virker, så tal med din hæmatolog om disse nye undersøgelser kunne være noget for dig. Såfremt du eller dine pårørende kan læse engelsk, så er det en god idé at læse beskrivelsen af undersøgelsen på www.clinicaltrials.gov omhyggeligt igennem. Denne beskrivelse indeholder nemlig detaljerede kriterier for hvilke patienter, som har mulighed for at deltage i undersøgelsen.

Med lidt hjælp fra Celgene er beskrivelsen af Quazar MDS (MDS-003) www.clinicaltrials.gov nu fundet, og undersøgelsens formål er at undersøge sikkerhed og effektivitet af oral azacitidin. Tre danske hæmatologiske klinikker (Århus, Odense og Roskilde) er en del af denne undersøgelse, men ingen af dem rekruterer p.t. patienter, men det gør flere hospitaler i vore nabolande.

Kallisto har til formål at undersøge om deferasirox forbedre patienternes hæmoglobin niveau i forhold til alene at tage EPO (erythropoietin, fx. Aranesp). Kallisto undersøgelsen tilbydes over 25 steder både i USA, Canada og Europa - dog endnu ikke i Danmark. Nærmeste muligheder for danske patienter er Tyskland, Sverige og England. IMerge har til formål at undersøge imetelstat kan forbedre patienternes hæmoglobin niveau, når EPO ikke længere virker, og gøre patienten uafhængig af blodtransfussioner. Imerge undersøgelsen tilbydes over 50 steder både i USA og i Europa - dog endnu ikke i Danmark. Nærmeste muligheder for danske patienter er Tyskland og Holland. Både Kallisto og IMerge tilbydes i Dresden, som danske hæmatologer har gode forbindelser til.

INSPIRE har til formål at undesøge om Rigosertib forlænger livet hos MDS patienter MDS undertyperne RAEB-1, RAEB-2 eller REAB-t efter WHO-klassifikationen af MDS, og som ikke længere har gavn af behandling med hypomethylerende stoffer, fx. azacitidin (Vidaza). Undersøgelsen tilbydes over 50 steder både i USA, Canada og Europa - dog endnu ikke i Danmark. Nærmeste muligheder for danske patienter er Tyskland og England.

10.600 til EHA Kongres i Bella Center

2016-06-13 07.30 Niels Jensen

Fra fredag den 9. juni til og med søndag den 12. juni afholdt European Hematology Association (EHA) deres årlige kongress i København. Den tiltrak i år mere end 10.600 deltagere fra hele verden, og selv om kongressen handler om nyt omkring alle de hæmatologiske sygdomme, så var der denne gang ganske stort fokus på MDS eller Myelo Dysplastiske Syndromer. Ved kongressens åbningsceremoni blev den svenske MDS forsker Dr. Eva Hellström-Lindberg anerkendt for sin store indsat indenfor behandling af MDS med tildeling af EHA's mest prestige fyldte pris - nemlig José Carreras prisen. Eva Hellström-Lindberg er professor ved Karolinska Institutet udenfor Stockholm og er formand for Nordic MDS Group, som siden begyndelsen af 1990'erne bl.a. har forsket i anvendelse af EPO og vækstfaktor til højnelse af livskvaliteten hos MDS patienter med lav risiko MDS. Siden 2003 har dette arbejde resulteret i officielle nordiske retningslinjer for brug af EPO og vækstfaktor til stor fordel for de nordiske MDS patienter, som i en del tilfælde har kunnet leve et godt liv uden blodtransfusioner i mange år. EHA's officielle begrundelse for at give dette års José Carreres pris til Eva Hellström-Lindberg er hendes fremragende bidrag til grundforskning og klinisk forskning i de biologisk mekanismer bag myelodysplastiske syndromer (MDS) og behandling af denne gruppe sygdomme. Efter overrækkelse af José Carreras prisen holdt en forelæsning med titlen "Mod forståelse af anæmi i forbindelse med myelodysplastiske syndrommer " ("Towards understanding the anemia of myelodysplastic syndromes").

EHA Kongressen lage beslag på hele Bella Centret, og for at gøre transporten nemmere, så var alle deltagere blevet udstyret med en 4-dages alle-zoners billet til den offentlige transport i Hovedstadsområdet. Noget, som helt klart gjorde det nemmere at komme rundt til de såkaldte satellit symposier og andre begivenheder rundt om i byen. Et super godt initiativ til glæde for de fleste, undtagen måske ikke lige hyrevognene.

Allerede fredag formiddag satte den videnskabelige arbejdsgruppe om myelodysplastiske syndormer fokus på MDS med sesssionen "Myelodysplastiske Syndromer (MDS) - Hvor stopper MDS og hvor begynder AML?" ("Myelodysplastic Syndromes (MDS) - Where does MDS end and AML begin?"). AML står for akut myelodysplastisk leukæmi, og er syndom, som MDS kan udvikle sig til. Leonie Saft fra Karolinska Instituttet startede med foredraget "Morfologisk-cytogenetiske aspekter af grænsetilfælde mellem AML og MDS (herunder inter-observer forskelle i blast procent, tidligere RAEB-T, patienter med kompleks karyotype og TP53 mutationer) " ("Morphological-cytogenetic aspects of borderline forms between AML and MDS (including inter-observer differences in blast percentage, former RAEB-T, patients with complex karyotype and TP53 mutations)"). Historisk set har man kan en sygdom, hvor blast procenten er under 20 for MDS, og en sygdom med blast procent over 20 for AML. Det er imidlertid ikke ualmindeligt, at blast procenten bevæger sig både op og ned hos den enkelte patient, og behandlings tilbudene til en patient med en blast procent under 20 ligner meget behandlingstilbudene til en patient med en blast procent over 20. Måske kan forskellen mellem de to sygdomme bedre defineres gennem de observerede mutationer i gensekventeringsanalyser.

Et simplificeret diagram af spliceosome maskineriet lånt fra Wikipedia.

Det følgende indlæg ved Jacqueline Boultwood fra University of Oxford med titlen "Spliceosome mutationer i MDS og AML" ("Spliceosome mutations in MDS and AML") satte netop fokus på mutationer. Spliceosome er en stor og kompleks molekylær maskine primært i cellekernen af eukaryotiske celler. Diagrammet til venstre viser en simplificeret udgave af denne maskine, kilde: Wikipedia. Det tredje indlæg i rapporten fra denne videnskabelige arbejdsgruppe blev fremlagt af Louis Ades fra Hôpital Saint-Louis i Paris, og havde titlen "Behandling af grænsetilfælde mellem MDS og AML: Hvornår skal du bruge kemoterapi og hvornår skal du bruge hypomethylerende agenter?" ("Treatment of borderline forms between MDS and AML: When to use chemotherapy and when to use hypo-methylating agents?").

Sessionens sidste indlæg blev fremlagt at Uwe Platzbecker, nogle danske MDS patienter husker fra mødet i Roskilde i januar 2016. Hans indlæg havde titlen "Transplantation af ældre patienter med MDS eller AML - almindelig eller anden tilgang?" ("Transplant in elderly patients with MDS or AML - common or different approach?"), hvori han bl.a. lage vægt på, at muligheden for transplantation ikke alene afhang af patientens alder, men i højere grad af patientens almene tilstand og eventuelle følgesygdomme. Professor Platzbecker gav under den efterfølgende spørgetid udtryk for, at han var optimitisk m.h.t. at finde en kurerende behandling af MDS baseret på immunterapi. Det var et positivt synspunkt på en konference, hvor udstillingsområdet var domineret af firmaernes arbejde med immunterapi.

Senere på formiddagen fulgte en session med 5 indlæg om nye kliniske resultater i behandling af MDS. Det første af disse blev også præsenteret af Professor Platzbecker fra Dresden, og havde tilten "ARCADE: Et fase 3 randomiseret, placebokontrolleret dobbeltblind forsøg med darbepoetin alfa til behandling af anæmi hos patienter med lav eller intermediær-1 risiko MDS" ("ARCADE: A phase 3 randomized placebo-controlled double-blind trial of Darbepoetin Alfa in the treatment of anemia in patients with low or intermediate-1 risk MDS"). Formålet med dette forsøg er at få den behandling, som gennem mere end ti år har været tilbudt nordiske MDS patienter, godkendt til behandling af MDS patienter i hele verden. Forsøget viste et klart reduceret behov for blodtransfusioner hos patienter, som fik darbepoetin alfa sammenlignet med kontrolgruppen. Sessionens andet indlæg blev præsenteret af Dr. Garcia-Manero fra MD Anderson Cancer Center i Houston og havde titlen "Oral azacitidin til patienter med MDS, som tidligere har eller ikke-har været behandlet for trombocytopeni" ("Oral azacitidine in patients with MDS with or without pretreatment thrombocytopenia"). Ideen med oral azacitidin er bl.a. at patienter kan tage medicinen i deres eget hjem, og derved slipper for en del ture til hospitalet. Dette forsøg havde dog mere fokus på sikkerheden omkring brug af oral azacitidin hos den involverede patientgruppe. I sessionens tredje indlæg beskrev Dr. Mittelman brug af eltrombopag til samme gruppe patienter i et indlæg med titlen "Trombopoietin receptor agonist eltrombopag til højrisiko MDS eller AML patienter som også har alvorlig trombocytopeni: 12-ugers, randomiseret, placebokontrolleret, fase 2 ASPIRE studie." ("Thrombopoietin receptor agonist eltrombopag for advanced MDS or AML and severe thrombocytopenia: 12-week, randomized, placebo-controlled, phase 2 ASPIRE study"). Forsøget viste færre kliniske hændelser hos de patienter, som fik eltrombopag, hvilket må betegnes som positivt for denne gruppe patienter. I sessionens fjerde indlæg præsenterede professor Platzbecker resultater af brug af Luspatercept til at øge hæmoglobin niveuaet og mindske transfusions behovet hos MDS patienter. Foreløbige data om dette forsøg blev præsenteret på et møde i Roskilde i begyndelsen af 2016, og når dette læses, så burde forsøg med brug af stoffet være startet i Danmark. Titlen på Dr. Platzbeckers indlæg var "Luspatercept øger hæmoglobin og reducerer transfusion behov hos patienter med lav til intermediær-1 risiko MDS: Langsigtede resultater fra fase 2 PACE MDS STUDIE." ("Luspatercept increases hemoglobin and reduces transfusion burden in patients with low-intermediate risk MDS: Long-term results from phase 2 PACE MDS STUDY"). Omkring 50% af patienterne i dette studie reagerede på luspatercept. Sessionens sidste indlæg handlede om livskvalitet og blev præsenteret af Dr. Stauder fra Innsbruck under titlen "Sammenligning af 1690 MDS patienter fra det europæiske Leukemianet Registry og reference-befolkninger - bevis for en betydelig forringelse af livskvalitet hos MDS patienter og definition af prædiktorer for formindsket livskvalitet." ("Comparison of 1690 MDS patients from the European Leukemianet Registry and reference populations - evidence for a significant impairment in QoL in MDS and definition of predictors for diminished QoL."). Dette studie viste, at følgesygdomme og behovet for blodtransfusioner havde signifikant indflydelse på livskvaliteten hos ældre MDS patienter.

Hidtil har man sagt, at MDS ikke var en arvelig sygdom, men efter EHA's 21st Kongress i København, så må man ændre denne holdning. På kongressen blev der bl.a. præsenteret en poster med titlen "Hel exome sekventering afslører nye kandidatgener i familiær MDS / AML." ("Whole Exome sequencing reveals novel candidate genes in familial MDS / AML."). Desværre kunne dette studie af 78 familier ikke pege på ét gen som årsagen til familiær MDS, men ni kandidatgener blev identificeret. Under et webinar fra Aplastic Anemia & MDS International Foundation umiddelbart inden EHA blev det sagt, at 2% af nydiagnosticerede MDS patienter har familiær MDS.

På Kongressens anden dag fortsatte fokus på MDS med en session fem indlæg om biologien bag MDS. Det første indlæg af Dr. Makishima fra Cleveland Clinic havde titlen "Dynamikken i klonale udviklinger i myelodysplastisk syndrom." ("Dynamics of clonal evolution in myelodysplastic syndromes."). Dette studie involverede hel genom sekventering af mange - over 1000 patienter - og også af prøver fra samme patient udtaget på forskellige tidspunkter. Studiet viste, at tilstedeværelse af vise mutationer er en indikation for hurtigere udvikling af sekundær AML. Derfor bør man nok undersøge om oftere gensekventering af MDS patienter ville kunne resultere i opdagelse af disse mutationer tidligere, og dermed også tidligere behandling af den sekundære AML.

Det er nu anerkendt, at omkring 2% af MDS tilfældene er arveligt betinget.

Det andet indlæg i sessionen blev forelagt af Dr. Unnikrishnan og havde titlen "Integrative genomik identificerer det molekylære grundlag af resistens over for behandling med azacitidin i MDS" ("Integrative genomics identifies the molecular basis of resistance to azacitidine therapy in MDS"). Dette studie peger på muligheden for at identificere patienter, som ikke reagerer på azacitdin inden behandlingen påbegyndes ved en gen sekventering. Sessionens tredje indlæg handlede om inducerede pluripotente stamceller, som man også forsker aktivt på BRIC, som er en del af Københavns Universitet, i tæt samarbejde med hæmatologerne på Rigshospitalet. Dr. Tauchi's indlæg havde titlen "Hedgehog signalvejs inhibitor, PF-04449913 begrænser selv-fornyelse af MDS-afledte inducerede potente stamceller (IPSC): Molekylære mekanismer." ("Hedgehog signaling pathway inhibitor, PF-04449913 limits the self-renewal of MDS-derived induced potent stem cells (IPSC): Molecular mechanisms"). Dette studie viste, at Hedgehog signalvejs inhibitoren kan blive ekstremt nyttig i terapeutiske indgreb i MDS og en række andre hæmatologiske sygdomme. Det fjerde indlæg handlede om mutationen SF3B1 i MDS med ringformede sideroblaster i knoglemarven. Dr. Mortera-Blanco fra Karolinska Instituttet fortalte om "SF3B1 Mutationer i MDS-RS opstår i de multipotente stamceller" ("SF3B1 Mutations in MDS-RS arise in multipotent stem cells"). Mutationen SF3B1 forekommer hos omkring 80% af MDS patienterne, og studies formål var, at fastslå hvorledes denne mutation opstår. Resultaterne af dette studie sandsynliggør en multipotent stamcelle oprindelse SF3B1 mutation hos MDS-RS patienter og eksistensen af en blandet B-celle population dannet af abnorme celler fra MDS-RS kloner og en normal "pre-klon" population. Sessionens sidste indlæg blev fremlagt af Dr. Takhashi fra MD Anderson Cancer Center i Houston og havde titlen "Klonal oprindelse af terapi-relateret myeloide neoplasmer" ("Clonal origin of therapy-related myeloid neoplasms"). Dette studie har vist tegn på påviselige præ-leukæmiske driver mutationer i multiple leukæmi driver gener på tidspunktet for den primære diagnose, og før behandling af den primære cancer hos patienter, som efterfølgende havde terapirelateret cancer med identiske driver mutationer. Det antyder potentialet for at udvikle en risiko model baseret på tilstedeværelsen af mutationer på tidspunktet for primær kræftdiagnose.

En række resultater af 10 mindre kliniske studier blev præsenteret som posters på kongressen. Poster præsentation giver mulighed for at komme i dialog med forfatteren. To af disse handlede om azacitidin: "Virkningen af azacitidin terapi på den samlede overlevelse af nydiagnosticerede patienter med højrisiko myelodysplastiske syndromer: En post-hoc analyse af ERASME undersøgelsen" ("Impact of azacitidine therapy on overall survival of newly diagnosed patients with high-risk myelodysplastic syndromes: A post hoc analysis of the ERASME study"), som viste, at azacitidin forbedre overlevelsen hos denne gruppe patienter, og "Indlydelse af knoglemarvsfibrose på azacitidin behandling hos 94 patienter med myelodysplastisk syndrom (MDS), kronisk myelomonocytleukæmi (CMML) og akut myeloid leukæmi" ("Impact of bone marrow fibrosis in response to azacitidine in 94 patients with myelodysplastic syndromes (MDS), chronic myelomonocitic leukemia (CMML) and acute myeloid leukemia"), som viste, at knoglemarvsfibrose havde en negativ indflydelse på behandlingen med azacitidin hos høj risiko patienter.

Yderligere to studier brugte data fra de såkaldte MDS registrer: "Aldersfordeling af patienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) i Tyskland og deres prognose efter den internationale prognostiske pointsystem (IPSS): Data fra den almindelige pleje MDS registreringsdatabase" ("Age distribution of patients with myelodysplastic syndrome (MDS) in Germany and their prognosis according to the international prognostic scoring system (IPSS): Data from the regular care MDS registry"), viste en højere middelalder hos de tyske patienter, end i gruppen af patienter, er basis for IPSS, og "Validering af det prognostiske pointsystem for myelodysplastisk syndrom i den svenske MDS-registreringsdatabase" ("Validation of prognostic scoring system for myelodysplastic syndromes in the Swedish MDS-registry"), som er den første landsdækkende befolkning baserede validering af IPSS, IPSS-R og WPSS. Resultaterne bekræftede den prognostiske værdi af alle tre systemer, dog synes IPSS-R og WPSS at være lidt mere effektive værktøjer til prognosticering end IPSS. Derudover var der et studie af jernkelerende behandling i Tyskland og af hensyntagen til følgesygdomme ved prognose af lav-risiko MDS patienter.

Alfonso fra AEAL i Spanien, Susan fra MDS Foundation i USA og Anita Waldmann fra Tyskland.

Udover de fysiske postere, så var der også sessioner med elektroniske posterer om MDS - både med kliniske og med biologiske resultater. Heriblandt et biologisk studie om molekulære ændringer forbundet med sygdomsudvikling fra MDS til sekundær CMML, et klinisk studie af T53 mutationen som et prognose værktøj. Søndag formiddag var der en såkaldt uddannelsesession med fokus på MDS. Uddannelsessessioner er hovedsagelig for yngre læger, som ønsker at videreuddanne sig inden for et specielt område af hæmatologien og indlæggene gives af levede eksperter indenfor området. Det første indlæg på denne session blev givet af Dr. Bejar fra Moores Cancer Center i San Diego og havde titlen "Kliniske implikationer af gen mutationer i MDS" ("Clinical impliations of gene mutations in MDS"), et område som bl.a. Rigshospitalet har betydelig fokus på.

Foredraget gav indsigt i hvorledes gen mutationer i nogle situationer kan forudsige resultatet af behandling af MDS. Det andet indlæg blev fremlagt af Dr. Eva Hellström-Lindberg fra Karolinska Instituttet i Stockholm, og havde titlen "Standard behandling af lav-risiko MDS - Hvor står vi?" ("Standard treatment of lower-risk MDS - Where do we stand?"), og havde fokus på behandling med EPO-lignende stoffer. Sessionens sidste indlæg blev givet af Dr. Santini fra Firenze og havde titlen "Hypermetyleernede stoffer i behandling af MDS" ("Hypomethylaing agents in MDS"), og handlede om behandling af høj-risiko MDS.

Alt i alt en EHA Kongress hvor MDS fyldte ganske meget i forhold til den størrelse, som MDS patientgruppen har blandt de hæmatologiske sygdomme, og med flere resultater fra både biologisk og klinisk, som tyder på bedre behandlinger også for MDS patienter i de kommende år.

Ville du deltage i et klinisk forsøg?

2016-06-07 18.30 Niels Jensen

I juli nummeret af Leukemia Research var der kun en artikel med fokus på MDS, og jeg er lidt i tvivl om det er en positiv eller en negativ nyhed. Det er artiklen "Awareness of acute myeloid leukaemia risk induced by diagnosis of a myelodysplastic syndrome" (på dansk "Bevidstheden om risikoen for akut myeloid leukæmi efter diagnosen myelodysplastisk syndrom") skrevet af en gruppe franske og australske forskere ledet af Julien Mancini på grundlag af en spørgeskemaundersøgelse blandt omkring 300 MDS patienter, som var medlem af nationale MDS patientforeninger i de to lande.

Foskernes hovedkonklusioner er

 • En ud af tre MDS patient (33,2%) var ikke klar over deres risiko for at udvikle AML.
 • Bevidstheden om AML risikoen faldt med alder og ved behandling for lav risiko MDS.
 • Bevidstheden om AML risikoen øger deltagelsen i kliniske forsøg.

Myelodysplastiske syndromer (MDS) udvikler sig historisk set til akut myeloid leukæmi (AML) i hos omkring 30% af patienterne. Forskerne skriver, at patienternes kendskab til deres AML risiko er vigtig, fordi det påvirker deres psykiske sundhed og pleje. Formålet med undersøgelsen var at undersøge kendskabet til AML risikoen blandt MDS patienter og undersøge faktorer der påvirker dette kendskab. Undersøgelsen gennemførstes ved at udsende et spørgeskema til alle medlemmer af franske og australske patienters nationale MDS foreninger. Data fra 301 patienter blev efterfølgende analyseret.

Patienterne var generelt tilfredse med de oplysninger, de havde modtaget, men 33,2% vidste ikke, at de havde en øget risiko for at udvikle AML. Faktorer, som yngre alder, højere risiko MDS behandling, præference for sundhedsrelateret information og tilfredshed med oplysningerne om behandling var uafhængigt forbundet med bevidsthed om AML risikoen. Sammenlignet med uvidende patienter, var patienter,som kendte deres risiko mere tilbøjelige til at deltage i et hypotetisk klinisk forsøg (83,0% vs. 72,4%, p = 0,043).

Forskerne skriver, at der er behov for en større indsats for at give mere systematisk information om AML risikoen til MDS patienter, der ønsker at vide det. Mere forskning er nødvendig for at undersøge, om øget bevidsthed kan føre til mere aktivt engagement hos MDS patienter i deres pleje og kan øge deres deltagelse i kliniske forsøg.

-------------------------------------------------------------------------------------

Umiddelbart vil jeg mene, at denne undersøgelse og dens resultater har nogle alvorlige mangler:

 • For det første kender vi ikke de deltagende patienters fordeling med hensyn til om deres MDS var lav risiko eller høj risiko. Generelt vil jeg tro, at lav risiko MDS patienter, som generelt lever længere er mere tilbøjelige til at være medlem af MDS patientorganisationer og til at have overskud til at besvare et tilsendt spørgeskema, end høj risiko MDS patienter. Derfor er fordelingen af de deltagende patienter på lav risiko og høj risiko vigtig for at kunne vurdere undersøgelsen.
 • Forskerne skriver, at man skal gøre en større indsats for en mere systematisk information om AML risikoen til de MDS patienter, som ønsker at kende til denne risiko. Den sætning mener jeg er en smule selvmodsigende. Hvordan kan man vide om en patient ønsker at kende til risikoen om udvikling af deres MDS til AML? Fakta er, at 70% af alle MDS patienter ikke har progression til AML. Problemer er naturligvis, at man ikke ved hvilken gruppe man er i.
 • Det forekommer mig, at et af formålene med denne artikel har været at øge antallet af MDS patienter, som deltager i kliniske forsøg. Det kan der være god grund til, da der de seneste år har været en række vigtige undersøgelser, som har haft svært ved at rekrutere tilstrækkeligt med patienter. Imidlertid tror jeg, at dette gøres meget bedre ved at tale med sine patienter om deltagelse i mulige kliniske forsøg, end ved skrive artikler baseret på spørgeskemaundersøgelser.

Der er også i Danmark en del muligheder for at deltage i kliniske forsøg, specielt på de større hæmatologiske klinikker. Jeg har selv deltaget i flere bl.a. ved få lavet ekstra knoglemarvs biopsier. Lægerne - specielt de franske og australske bag denne artikel - bør forstå, at en del MDS patienter lever mange år uden egentlig behandling, men blot regelmæssige blod- og knoglemarvsprøver, så en eventuel udvikling mod AML opdages i tide. Såfremt du har overskud til at deltage i et klinisk forsøg, så spørg din læge, om der er kliniske forsøg, som kan bruge dig som patient. Det vil tjene forskningen, og hjælpe med at lave fremtidige behandlinger endnu bedre end dem vi har i dag.

Original litteratur

Denne forskningsnyhed er baseret på artilen "Awareness of acute myeloid leukaemia risk induced by diagnosis of a myelodysplastic syndrome" af en gruppe franske og australske MDS forskere under ledelse af Julien Marcini. Orginal artiklen kan nås via det link: http://dx.doi.org/10.1016/j.leukres.2016.05.001. Nogle medicinske tidsskrifter tilbyder at sende PDF-filer af nyligt publicerede artikler til interesserede patienter ved direkte e-mail henvendelse til tidsskriftet.

Et højt mål: En kur for kræft!

2016-06-05 19.30 Niels Jensen

Firmaet Grail har et meget højt mål: En kur for kræft! Mere specifikt går deres idé ud på, at udvikle en blodprøve test, som gør det muligt at detektere kræft via en blodprøve allerede i stadie 1. Normalt inddeles kræft i fire stadier I, II, III og IV - læs mere her. Grail er et såkaldt spin-off fra firmaet Illumina, som har ganske advanceret HiSeq teknologi til gensekventering. Målet skal opnås ved at udvikle en blodprøve, som allerede på stadie 1 eller 2 kan fortælle om en person har kræft, samt give specifik digital signatur for denne kræft. Det er så tanken, at den digitale signatur anvendes til udvikling af en personspecifik immuneterapi rettet mod den pågældende persons kræft.

Grail ledes at Jeff Huber, som tidligere har arbejdet for Google på projekter som Google Ads, Google Apps og Google Maps, som senest Google X med fokus på deres Verily, som er en aktivitet indenfor sundhedssektoren. Jeff Huber præsenterede målet for Grail i en translokationstale med titlen "Find en bedre Vej" ved University of Illinois at Urbana-Campaign. Du kan læse talen her. Du kan læse en dansk oversættelse af et interview med Jeff Huber her, og det originale engelske interview finder du her.

På den ASCO (American Sociaety of Clinical Oncology) Kongres, som finder sted i disse dage er der også blevet præsenteret resultater, som understøtter idéerne bag Grail. Således kunne Medscape i går rapportere, at en gruppe forskere, som har lavet gensekventering af prøver fra 15.000 kræftpatienter har fundet overraskende god overensstemmelse mellem sekventering af prøver baseret på cirkulerende vævs DNA, dvs. blodprøver, og vævsprøver. Såfremt de to prøver var taget indenfor 6 måneder, så steg overensstemmelsen til 98%. Det skal dog pointeres, at de 15.000 kræftpatienter havde fremskreden kræft. Grail forsøger er gøre det samme for patienter med kræft i tidlige stadier.

SEM af lymfocyt

Azacytidin har effekt på autoimmune og inflammatoriske sygdomme - og andet nyt!

2016-04-24 11.45 Niels Jensen

Denne måneds artikler om MDS fra Leukemia Research er ikke - som overskriften måske allerede antyder - nogle af de letteste at forstå, men lad os alligevel prøve. Måske er der alligevel lidt nyttig information til enkelte patienter eller pårørende.

En gruppe forskere fra forskellige franske MDS centre har undersøgt brugen af azacytidin (Vidaza) ved autoimmune og inflammatoriske lidelser hos patienter med MDS (Myelodysplastisk Syndrom) og CMML (Kronisk myelomonocytleukæmi), og fundet at azacitydin kan forbedre kontrollen med den autoimmune og inflammatoriske lidelse hos denne lille gruppe patienter, idet stoffet tillader reduktion eller afslutning af behandling med steroider og/eller immun undertrykkende stoffer hos 73% af de 22 patienter i dette forsøg.

Forskerne fandt også at azacitydin var gavnlig for den autoimmune og inflammatoriske lidelse, selv når det ikke havde nogen indflydelse på den underliggende MDS eller CMML. Afslutningsvis gør forskerne opmærksom på, at yderligere undersøgelser er nødvendige for at bekræfte disse resultater. Dette skyldes naturligvis den lille gruppe patienter, som denne undersøgelse omfattede.

Hele undersøgelsen er beskrevet i artiklen "Effekt af Azacytidin i autoimmune og inflammatoriske lidelser forbundet med myelodysplastiske syndromer og kronisk myelomonocytleukæmi" af J.-B. Fraison et.al i april nummeret af Leukemia Research. Heri gør forskerne også opmærksom på, at autoimmune og inflammatoriske lidelser er vanskelige at håndtere i forbindelse med MDS eller CMML.

En gruppe amerikanske forskere har studeret abnorm vækst af store granulære lymfocytter (LGL) i T-celler hos patienter med MDS og undersøgt betydningen for sygdommens udvikling.

Forskerne starter med at fastslå, at inflammation og et dårligt regulering immunsystem er afgørende for start og udvikling af myelodysplastisk syndrom (MDS). Det er således ikke ualmindeligt, at abnorm vækst i en enkelt T-celle stor granulær lymphocyt (T-LGL) er forbundet med MDS. Imidlertid er betydningen af forekomsten af abnorm vækst af T-LGL for sygdommens udvikling og prognose ikke særlig klar. Derfor sammenligner deres undersøgelse 35 MDS patienter med abnorm vækst af T-LGL med 36 MDS patienter uden denne abnorme vækst af T-LGL på en række parametre. Forskerne finder bl.a. væsentlige forskelle i CD3+ / CD57+ celletal (CD3+ er celler som har evnen til at udtrykke genet cd3, og tilsvarende for cd57+. Genet CD57 kendes også som B3GAT1) i blodet for de to grupper af patienter. Undersøgeler af knoglemarven viste, at MDS patienter med abnorm T-LGL vækst hyppigere har en reduktion i antallet af celler i knoglemarven og ufuldkommen udvikling af knoglemarvsvævet. Tilsyneladende havde abnorm vækst af T-LGL ikke betydning for patienternes overlevelse. Forskerne konkluderer, at selvom immun undertrykkende behandling for at eliminere T-LGL celler potentielt er gavnlig for MDS patienter med abnorm vækst af T-LGL celler, så given en sådan behandling ikke nogen overlevelses fordele.

Hele undersøgelsen er beskrevet i artiklen "T-celle stor granulære lymfocyt abnorm vækst ved myelodysplastisk syndrom: Klinisk-patologiske træk og prognostisk betydning" af X. Zhang et.al. i april nummeret af Leukemia Research. Billedet til venstre er et scanning elecktron mikroskop billede af en lymfocyt fra Wikipedia.

Original litteratur

Disse nyheder er baseret på to artikler.

 • Den første er "Efficacy of Azacitidine in autoimmune and inflammatory disorders associated with myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukemia" af J.-B. Fraison et.al i april nummeret af Leukemia Research. Den direkte reference til artiklen er http://dx.doi.org/10.1016/j.leukres.2016.02.005.
 • Den anden artikel er "T-cell large granular lymphocyte proliferation in myelodysplastic syndromes: Clinicopathological features and prognostic significance" af X. Zhang et.al. også i april nummeret af Leukemia Research. Den direkte reference til artiklen er http://dx.doi.org/10.1016/j.leukres.2016.02.006.

Hvad skrives der hver måned om MDS?

2016-03-03 20.30 Niels Jensen

En af de største database for videnskabelig litteratur indenfor det medicinske og sundhedsvidenskabelige område er "PubMed", som tilgås på hjemmesiden pubmed.gov. For at få en idé om hvor meget det skrives om MDS har vi lavet en søgning efter publikationer i de første to måneder af 2016, hvori forekommer ordrene "myelodysplastic" og "syndromes". Denne søgning viser, at der blev publiceret 106 artikler i årets første to måneder.

Det er betydeligt mere end de fleste forskere kan overkomme at læse samtidig med at de skal passe deres arbejde som undervisere og læge. Og de skal man såfremt man vil være med i første linie inden for et aktivt område,som forskningen om MDS. Endnu vanskeligere er det naturligvis for en praktiserende læge at følge med i literaturen om tusindvis af sygdomme og deres behandling. DTU og IBM har imidlertid lavet systemer, som kan hjælpe forskere og læger med at finde nålen i høstakken. De to organisationer har forskelligt fokus på hvem de vil hjælpe og ender derfor med forskellige systemer. DTU har udviklet et system til at hjælpe praktiserende læger med at identificere muligheden for, at den patient hun/han sidder med lider af en sjælden sygdom, som de fleste praktiserende læger kun møder en eller to gange i deres karrierer. DTU løsning hedder "Find Zebra" og vil såfremt lægen indtaster 3-5 symptomer, som patienten har genererer en liste med de 25 mest sandsynlige sjældne sygdomme, som passer på symptomer lægen har tastet ind i systemet. IBM's løsning hedder Watson, og det system kan gennemsøge mange typer data både fra patienten, fra andre patienter og fra den medicinske litteratur for at komme med forslag til en mulig diagnose for patienten. Det er for systemer vigtigt at gøre sig klart, at det ikke er systemet, som stiller diagnosen. Det er lægen! Systemet kommer alene med forslag. Derfor er det svært at forstå, at danske lægers organisationer generelt har taget afstand fra at anvende systemer, som de her beskrevne.

Tilbage til de 106 artikler. Dem har vi ikke tid til gennemgå. Vi vil imidlertid udvælge enkelte - måske 4-5 stykker - og lave en kort omtale af dem.

3 MDS artikler i Marts nummer af Leukemia Research

2016-03-02 10.30 Niels Jensen

Kun med øget forskning, som det der måned efter måned rapporteres i tidsskrifter som Leukemia Research kan håbe på at nå målet, som organisationen Crush MDS har sat: En kurerende behandling! I marts nummeret af Leukemia Research, som et af de ledende tidsskriften omkring forskning i MDS, AML og relaterede sygdomme, finder man hele 3 artikler med forskningsresultater relateret til MDS. CRUSH er et acronym for Clinical Repository to Understand, Study and Heal.

Den første af Yaman Suleiman og andre fra H. Lee Moffit Cancer Center i Tampa, Florida drejer sig om faktorer af betydning for transformation af sygdommen ET - essentiel thrombocythemi - til MDS eller AML. Denne transformation er heldigvis sjælden, og forekommer kun hos 1-5% af ET patienterne. Prognosen for sygdommens udvikling er i følge undersøgelsen dårligere med stigende alder og såfremt man også lider af myelofibrose eller leukocytose. Undersøgelsen omfattede blot 40 patienter med en gennemsnitsalder på 59 år og lige mange kvinder og mænd. Grundet sjældenheden af transformation af ET til MDS eller AML konkluderer forskerne, at undersøgelse bør bekræftes ved involvering af andre centre.

Den anden artikel af Afredo Molteni og andre fra en række italienske hospitaler drejer sig indflydelsen på overlevelse ved behandling med azacitidine. Dette er en såkaldt retrospektiv analyse, det vil sige, at den er baseret på historiske data indsamlet fra de involverede hospitalers behandling af patienter med MDS eller oligoplastisk AML. Forskerne konkluderer, at behandling med azacitidin er en effektiv behandling for høj risiko MDS patienter og patienter med oligoplastisk AML. De finder også at alder og andre sygdommes tilstedeværelse - såkaldte komorbiditeter - ikke har indflydelse på behandlingen. Dette retrospektive studie omfattede 185 patienter, og viste at resultatet af behandlingen var bedre for høj risiko MDS patienter end for meget høj risiko MDS patienter baseret på r-IPSS (revised International Prognistic Scoring System - læs mere om r-IPSS her). Det får forskerne til at anbefale, at behandling med azacytidin startes tidligt hos den relevante gruppe patienter. Såkaldt dårlig cytogenetisk risiko påvirkede resultatet af behandlingen negativt.

Den tredje artikel af Karla Svobodova og andre fra en række hospitaler i Tjekkiet drejer sig om indsamling af molekylær information hos nyligt diagnosticerede MDS patienter med henblik på med tiden at identificere potentielle mål for medicinsk behandling. Hos omkring 18% af de nydiagnosticerede MDS patienter fandt man den komplekse karyotype CN-LOH 17p. Andre forskningsundersøgelser har vist, at tilstedeværelse af komplekse karyotyper hos MDS patienter generelt giver en dårligere prognose for den pågældende patient, og forbundet med en højere risiko for transformation af MDS til AML. I patienter med den komplekse karyotype CN-LOH 17p fandt man også mutationen TP53, som andre studier har forbundet med en dårlig prognose for MDS patienter. Identifikation af potentielle behandlingsmål foretages bl.a. ved undersøge i hvilke regioner af kromosomerne ændringerne forekommer. CN-LOH blev påvist i 40 kromosale regioner og var mest almindeligt i den korte arm af kromosom 17.

Original litteratur

Den første af de tre artikler i marts nummeret af Leukemia Research er "Clinical prognostic factors and outcomes of essential thrombocythemia when transformed to myelodysplastic syndromes and acute myeloid leukemia" af Y. Suleiman et.al har reference nummeret http://dx.doi.org/10.1016/j.leukres.2016.01.015. Ved at gå til denne side kan man læse et engelsk sammendrag af undersøgelsen.

Den anden artikel er "The influence of disease and comorbidity risk assessments on the survival of MDS and oligoblastic AML patients treated with 5-azacitidine: A retrospective analysis in ten centers of the "Rete Ematologica Lombarda" af Alfredo Molteni et.al fra en gruppe italienske hospitaler har reference nummeret http://dx.doi.org/10.1016/j.leukres.2016.01.006. Klik på linket for at læse deres hoved konklusioner og en sammenfatning af undersøgelsen.

Den tredje artikel er "Copy number neutral loss of heterozygosity at 17p and homozygous mutations of TP53 are associated with complex chromosomal aberrations in patients newly diagnosed with myelodysplastic syndromes" af Karla Svobodova og andre fra en række tjekkiske institutioner har reference nummeret http://dx.doi.org/10.1016/j.leukres.2016.01.009. Klik på linket for at læse et engelsk sammendrag af artiklen.

Opdatering af prognose efter behandling

2016-02-04 19.45 Niels Jensen

I december blev en opdateret version af prognose værktøjet IPSS-R præsenteret på American Society of Hematology's årsmøde. Hidtil har man kun kunnet bruge IPSS på tidspunktet for den oprindelse MDS diagnose. Denne nye version har ikke denne begrænsning. Den kan bruges når man lever med sin MDS og eventuelt har været i behandling med EPO-lignende stoffer og vækstfaktorer, som Neupogen.

Figuren her er baseret på 508 patienter, som er blevet diagnosticeret i perioden 2000 til 2012. Data fra 333 blev brugt til at bygge den nye IPSS-Rm model og yderligere data fra 175 patienter til at validere modellen.

Diagram A er baseret på IPSS-R og data fra samtlige 508 patienter. Man ser, at kurverne krydser, og det er en indikation for at modellen ikke er god. Diagram B er baseret på den ny IPSS-Rm og data fra 333 patienter brugt til at udvikle modellen. Diagram C er baseret på den udviklede IPSS-Rm model og data fra yderligere 175 patienter, som ikke blev anvendt i modeludviklingen. I diagrammerne B og C krydser linjerne ikke, så forskerne har fundet en god model.

Diagrammerne D og E viser data for den samme gruppe patienter, men på forskellige tidspunkter i deres liv med MDS. Den nye IPSS-Rm model er

IPSS-Rm score = alder * 0,04 + IPSS-R score * 0,3 + EZH2 *0,7 + SF3B1 *0,5 + TP53 * 1

hvor EXH2, SF3B1 ogTP53 er tre af de mange mutationer, som man finder hos MDS patienter.

Original litteratur

Denne nyhed er baseret på abstract #607 fra ASH møde i december 2015. Dette abstract kan man finde i tidskriftet Blood. Artiklen er skrevet af A. Nazha et.al og den engelske titel er "The Revised International Prognostic Scoring System "Molecular" (IPSS-Rm), a Validated and Dynamic Model in Treated Patients with Myelodysplastic Syndromes (MDS)". Den blev også omtalt i AA&MDSIF's webinar om nyheder vedrørende MDS den 3. februar 2016.

MDS nyheder fra Leukemia Research

2016-02-01 14.30 Niels Jensen

I februar nummeret af Leukemia Research har vi fundet to forskningsnyheder, som kunne have interesse for MDS patienter. Den ene drejer sig om et prognose værktøj i forbindelse med brug af Vidaza (azacytidin) og den anden drejer sig om resultatet af behandling med Vidaza (azacytidin).

Satoshi Nishiwaki er leder af en gruppe japanske forskere, som har udviklet et nyt prognostisk indeks til kortsigtede prognoser hos MDS patienter behandlet med azacitidin. Dette indeks anvender en kombination af p53-udtryk og cytogenetik. p53 er et gen i den korte gren af kromosom 17 som anvendes til dannelse af et protein, som binder til DNA og undertrykker celle deling i tumorer.

TP53 mutationen er forbundet med forskelige blodkræftsygdomme og immunhistokemi af p53 genet anvendes som en simpel metode tilat fastslå tilstedværelsen af TP53 mutationen. Forskerne analyserede forekomsten af p53 hos 60 MDS patienter, som var blevet behandlet med Vidaza.

Deres resultater viser, at overlevelse hos patienter, som var p53-positive var significant lavere end hos patienter, som var p53-negative. Tallene var 59% mod 85% overlevede efter 12 måneder. Når p53-udtryk blev kombineret med cytogenetik, så var der betydelige forskellge i overlevelse mellem p53-positive og dårlig cytogenetik (27% overlevelse), p53-negative og fravær af dårlig cytogenetik (92% overlevelse) og den mellem liggende gruppe (65% overlevelse). Alt efter 12 måneder.

Med andre ord: Fravær af TP53 mutationen er positivt, og god cytogenetik er positivt for resultatet af behandling med azacitidin (Vidaza). Figuren til venstre viser en TP53 mutation, og kilden er wikipedias artikel om p53.

Den anden artikel er baseret på data fra MDS Clinical Research Consortiums database, hvorfra Rami S. Komrokji og andre har analyseret data fra 291 MDS patienter, som er blevet behandlet med enten azacitidin eller dacogen. Hovedresultaterne af analysen er, at de fleste MDS patienter opnår de bedste resultater efter 4-6 måneders behandling, og at den bedste samlede overlevelse ses hos patienter hvor sygdoms tegnene fuldstændig forsvinder (complete remission eller CR) efter 4-6 måneder, samt at det bør undersøges om behandlingen efter 4-6 måneder bør ændres eller fortsættes efter samme regimen. Med andre ord: Det gælder om ikke at blive så forskrækket over bivirkningerne ved behandlingen, at man stopper allerede efter 2-3 måneder.

Forskerne konkluderer, at behandling med hypomethylerende midler forbedrer overlevelsen hos patienter, som opnår en effekt af behandlingen svarende til stabil sygdom eller bedre. Stabil sygdom er i denne forbindelse defineret som ingen tegn på progression, som eksempelvis øgede blasttal i knoglemarven. 55% af de 291 MDS patienter, som undersøgelsen omfattede, opnåede en bedring efter behandling i 4-6 måneder, mens andre 20% tog længere tid til at opnå en forbedring. For de patienter, hvor behandlingen resulterede i en stabil sygdom gav fortsat behandling en bedre overlevelse.

Original litteratur

De forskningsnyheder, som omtales her er baseret på to artikler i februar nummeret af Leukemia Research. Den første artikel er "A new prognostic index to make shortterm prognoses in MDS patients treated with azacitidine: A combination of p53 expression and cytogenetics" af Satoshi Nishiwaki og andre fra Division of Hematology and Oncology ved Toyohashi Municipal Hospital i Japan. Reference: http://dx.doi.org/10.1016/j.leukres.2015.11.014 .

Den anden artikel er "Outcomes of patients with myelodysplastic syndromes who achieve stable disease after treatment with hypomethylating agents" af Rami S. Komrokji og andre fra MDS Clinical Research Consortium ved Department of Malignant Hematology, H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute i Tampa, Florida, USA. Referance: http://dx.doi.org/10.1016/j.leukres.2015.12.007