2011 Forskning

MDS patientstøttegrupper står sammen

Post date: Dec 26, 2011 8:56:16 PM

På det globale forum for grupper, som støtter MDS patienter og deres pårørende i San Diego lørdag den 10. december 2011 var der enighed blandt repræsentanterne fra de deltagene grupper om at et fælles initiativ på verdensplan i 2012 kunne være med til at højne viden om MDS i almindelighed. Desværre blev det fælles initiativ ikke nærmere defineret, idet mødet kun var givet 3½ under ASH's årsmøde i byen. Ved mødet deltog repræsentanter fra grupper i Australien, Canada, Danmark, Tyskland, Spanien, Storbritanien og USA. Efter mødet har flere af de deltagene givet udtryk for, at mødelederne Sophie Wintrich fra den engelske gruppe og John Huber fra en af de amerikanske grupper burde lave en kort liste over mulige initiativer, som enten kunne gøres til genstand for en internet afstemning eller et telefonmøde i begyndelsen af 2012. På mødet blev det bl.a. nævnt at den spanske gruppe havde haft stor succes med gratis reklamespots på TV.Billederne her på siden er fra mødet i San Diego. Bagerst i billedet til venstre ses en række repræsentanter fra MDS Foundation i USA. MDS Foundation yder økonomisk støtte til etablering af den danske patientstøttegruppe. På billedet til højre til stående Sophie Wintrich, som er sekretær for den gruppen i Storbritanien, og sammen med John Huber havde planlagt mødet i San Diego, og ledte diskussionen af det fælles fodslag.

Så snart et færdigt referat fra mødet foreligger vil det naturligvis blive offentliggjort her på siden med et dansk sammendrag.

MDS patientorganisationer fra hele verden mødes

Post date: Nov 27, 2011 2:58:23 PM

Om formiddagen lørdag den 10. december 2011 finder det første møde blandt patientorganisationer, som er fokuserede på MDS sted i San Diego. Mødet afholdes i forbindelse med American Society of Heamatology's annual meeting. Dagsorden for mødet er vedhæftet denne meddelelse. I dag er der etableret MDS patientorganisationer i Canada, Frankrig, Storbritanien og USA. Du kan læse mere om disse organisationer på www.mds-and-you.info.

Mødet arrangeres af bl.a. Sophie Wintrich, som er sekretær for den britiske patientorganisation MDS UK Patient Support Group, i samarbejde med John Huber, som er direktør i Aplastic Anemia & MDS International Foundation.

2011 12 10 1st_Global_MDS_Patientgroup_Forum.pdf

Gen spiser kræftceller

Post date: Sep 9, 2011 6:12:54 PM

Forskere ved MIT i USA og ETZ i Schweiz har udviklet et gen, som spiser kræfter. Det kan man læse på newz.dk. Det sker ved at genet danner et protein, som får kræftcellerne til at dræbe sig selv. Forskningsresultaterne er publiceret i Science, men metoden er fortsat under udvikling. Du kan læse mere om arbejdet på MIT News (på engelsk).

Næser kan lugte kræft!

Post date: Aug 20, 2011 4:01:21 PM

Forskere i bl.a. Sverige har opdaget at hunde kan lugte kræft - se historie på engelsk her: http://www.gizmag.com/cancer-detecting-electronic-nose/17340/. Imidlertid kan man ikke have en hund løbende rundt i lægens konsultation og lugte til patienter. Den kunne jo bl.a. blive påvirket af omgivelserne og derfor ikke reagerer fuldstændigt ens hver gang. Derfor er de svenske forskere gået i gang med at udvikle en elektronisk næse, som er mere pålidelig end en levende hund.

Man har lov til at drømme!

Post date: Aug 11, 2011 7:38:30 PM

Det er sjældent man den samme dag læser to positive historier om kræftbehandling. Men i dag er en sådan dag. Vi har allerede fortalt om den sammenlignende test af ATG mod aplastisk anæmi, og nu kan vi fortælle om brug af genmodificeret HIV til at helbrede leukæmipatienter.

Ja, vi skrev helbrede for i to af de tre leukæmipatienter, som for et år siden fik den eksperimentelle behandling er der ikke længere nogen spor af kræftceller. Den tredje patient er også stadig i live. Sådanne eksperimentelle behandlinger gives naturligvis kun til patienter, som ikke har anden udsigt end døden.

Perspektivet for denne form for behandling af både leukæmipatienter og patienter med andre blodsygdommer er imidlertid ganske store. Man kan drømme om, at denne forskning resultere i en anden helbredende behandling end en knoglemarvstransplantation for MDS patienter og andre blodkræftpatienter.

Du kan læse et sammandrag af den videnskabelige artikel i New England Journal of Medicine, og du kan læse de engelsksprogede presseomtale på msnbc.com, hvor der også er et videoklip.

Heste ATG er bedre end kanin ATG

Post date: Aug 11, 2011 6:18:48 PM

Forskning offentliggjort den 4. august 2011 i New England Journal of Medicine sammenlinger effectiviteten af heste og kanin antithymocyt globulin (ATG) til behandling af alvorlige tilfælde af aplastisk anæmi. Forskningsarbejdet er udført af forskere ved det amerikanske National Institutes of Health (NIH), og omfattede undersøgelse af 120 patienter i alderen fra 2 til 77 år med alvorlig aplastisk anæmi, som fik enten heste ATG (Atgam) eller kanin ATG (Thymoglobulin). Forskerne fandt at heste ATG gav signifikant bedre resultat end kanin ATG som en første behandling for aplastisk anæmi.

Læs mere på www.aamds.org.