2013 Forskning

Kan man lave kunstig knoglemarv?

Post date: Dec 28, 2013 10:12:09 AM

I en artikel 2. juledag 2013 fortæller Computerworld, at forskere ved firmaet Organovo i San Diego forventer at lave det første 3D print af en lever næste år. De har allerede printet lever væv, som fungerede i de glasskåle - petri skåle - som forskere bruger i laboratoriet i mere end en måned. Den 3D printede lever skal ikke anvendes til at erstatte den menneskelige lever, men til at teste nye lægemidler mod leversygdomme. Forskerne forventer, at den 3D printede lever kan gøre udviklingen af ny lægemidler mange gange hurtigere, og derved afkorte tiden fra idé til kommercielt produkt, som i dag ofte er mere end 10 år.

Det er nærliggende at tænke sig, at 3D printning af organer over de næste år vil komme ind i en rivende udvikling, og også vil resultere i 3D-printed knoglemarv, som ville kunne anvendes i de første faser at udvikling af nye medikamenter til MDS og andre knoglemarvsygdomme. Alene i USA diagnosticeres næsten 50.000 mennesker årligt med en sådan sygdom i følge WolframAlpha. Så forskningen i 3D-printning skulle på den lange bane også give nye håb for MDS patienter.

Update i juni 2018

Der er ikke siden kommet nyt om leveren. Og med hensyn til knoglemarv, så viser den seneste forskning, at knoglemarvens mikromiljø er meget vigtigt for hvad der sker i knoglemarven. Så det bliver nok ikke helt enkelt at lave kunstig knoglemarv.

Hvor dygtige er vore patologer?

Post date: Dec 16, 2013 7:23:08 PM

I det seneste nummer af Leukemia Research rapporteres om en undersøgelse af hvor gode patologer er til at diagnosticere MDS. Undersøgelsen omfatter 53 patologer med speciale i hæmatologi og 72 almindelige patologer, og den viser, at 33% af de almindelige patologer ikke kan stille en MDS diagnose. Hverken patologer med speciale i hæmatologi eller de almindelige patologer var komfortable med at anvende IPSS. 30% af de almindelige patologer og 22% af hæmatologerne med speciale i hæmatologi bruger ikke en knoglemarvsprøve ved deres undersøgelse af patienter med lavt hvidt blodlegemetal. Undersøgelsen viste også forskelige i metoder til at skelne mellem MDS og AML. Det ville være interessant med en lignende undersøgelse blandt skandinaviske patologer - ikke?

Original litteratur

Den originale artikel, som dette indlæg er baseret på er publiceret i Leukemia Research Volumen 37, Number 12, Siderne 1656-1661, December 2013 (URL: http://www.lrjournal.com/article/S0145-2126(13)00350-0/abstract). Desværre skal man betale for at læse artikler i dette tidsskrift, men min erfaring er, at hovedforfatteren ofte er villig til at sende en PDF-file.

Adgang til hæmatologiske lægemidler

Post date: Dec 8, 2013 4:36:22 PM

EHA - European Hematlology Association (Den europæiske forening for hæmatologi) har besluttet af undersøge tilgængeligheden af hæmatologisk medicin i de følgende måneder. Derfor har de lavet en hjemmeside, hvor læger, sundhedspersonale og patienter kan rapportere tilfælde af manglende adgang til hæmatologisk medicin på https://www.surveymonkey.com/s/GWH3DK65. Formålet er danne et sammenhængende europæisk billede af omfanget af manglende medicin, årsagen hertil og konsekvenserne heraf i Europa.

I øjeblikket eksisterer sådanne informationer ikke, hvilket gør det vanskeligt for europæiske politikere og politiske beslutningstagere at træffe foranstaltninger som er effektive og har gennemslagskraft. EHA vil gøre alt indsamlet materiale offentligt tilgængeligt. Såfremt du har spørgsmål til denne undersøgelse, så kontakt EHA's koordinator for europæiske anliggender Nina Straathof.

Jeg kender personligt ikke til problemer i Danmark, men skulle der være enkelte steder med problemer, så vil det være godt at få den rapporteret til EHA. MDS DK Patientstøttegruppe har modtaget information om undersøgelse fra MDS UK Patient Support Group.

Maskinoversættelse og MDS patienter?

Post date: Jan 10, 2013 10:05:11 AM

Verdens største producent at de chips, som får vore computere til at virker, Intel arbejder i deres globale support med real-tids oversættelse til mange forskellige sprog. Firmaet undgår derved, at have medarbejdere besvarer de samme support spørgsmål flere steder i verden, og det gør naturligvis supporten billigere. Teknologien vil også være interessant for patienter med sygdomme, som kun rammer et mindre antal personer i det enkelte land, men som på verdensbasis alligevel når op på tusindvis af patienter hvert år. Som eksempelvis MDS.

I dag findes der diskussions fora for MDS patienter i en række lande, men er man ikke god til det pågældende lands sprog, så får man begrænset udbytte af en sådan diskussionsgruppe og man afholder sig ofte fra at stille spørgsmål. Det er kedeligt for så drager man ikke fordel af de erfaringer, som andre har fået om at leve med MDS. Det er her teknologien fra Intel på sigt kan hjælpe ved at sørge for, at et spørgsmål stillet af en dansk MDS patient, som læses af en tysk patient, automatisk oversættes til tysk, så den tyske patient kan svare på spørgsmålet, og den danske patient læse svaret på dansk.

Det er fremtidsmusik, men nok ikke længere væk end 4-5 år. Indtil da må vi nøjes med de nationale diskussions grupper, som der er links til på hjemmesiden www.mds-and-you.info.

Update juni 2018

Her 5 år senere, så tilbyder Facebook faktisk oversættelse til deres brugere. Jeg ved dog ikke om det virker godt nok til at kunne oversætte chat-samtaler om blodkræftsygdomme.