Bliv medlem af Lyle!

Meld dig og din familie ind i patientforeningen LyLe. Som medlem af patientforeningen LyLe vil du flere gange om året modtage LyLe Nyt og/eller LyLe Focus, som sætter fokus på en eller flere blodkræftsygdomme i hvert nummer. Både LyLe Nyt og LyLe Focus udgives som blad i en høj kvalitet.

Som medlem af LyLe får du og dine pårørende også adgang til møderne i LyLes lokalgrupper, som afholdes i København, Næstved, Roskilde, Aalborg og Aarhus. Derudover vil du også kunne kontakte andre patienter og pårørende gennem LyLes lukkede MDS focus gruppe på Facebook. Du behøver ikke at bo i Danmark for at blive medlem af LyLe! Meld dig ind her: www.lyle.dk

Som medlem af LyLe får du mulighed for at deltage i møder rundt om i landet om netop din sygdom, og ved disse møder stille spørgsmål til danske - og sommetider også udenlandske eksperter. Skulle mødestedet ligge længere væk, end du har lyst eller mulighed for at rejse, så vil væsentlige informationer fra mødet blive videreformidlet gennem enten et LyLe Fokus eller et LyLe Nyt blad, om de sygdomme, som mødet satte fokus på. LyLe Focus har fokus på en sygdomsgruppe, som eksempelvis lymfekræft eller leukæmi og MDS. LyLe Nyt informerer bredere om diagnose, behandling og senfølger, og andre ting, som LyLe er engageret i.

LyLe deltager i Folkemødet på Bornholm for at påvirke politikere og andre beslutningstagere om ting, der er vigtige for patienter og pårørende, som lever med blodkræft, som lymfekræft, leukæmi eller MDS patienter og deres familier. Eksempelvis adgang til nye behandlinger, god overgang fra en afsluttet hospitals-behandling til personlig rehabilitering i kommunalt regi, indholdet af og implementeringen af kræftplaner - senest Kræftplan IV - Patienternes Kræftplan.

Donationer

Såfremt du udover kontingentet ønsker at bidrage til patientforeningen LyLe, så læs mere på www.lyle.dk eller kontakt LyLes sekretariat.

Du har også mulighed for at testamentere en gave til LyLe - læs mere på www.lyle.dk.

MDS DK Patientstøttegruppes fusion

På bar-grafen kan du se medlemsudviklingen i MDS DK Patientstøttegruppe (MDS DK PSG) gennem årene inden fusionen med LyLe. Vi var en meget lille forening, og derfor rådede Kræftens Bekæmpelse os til at søge samarbejde med andre.

Det naturlige valg var LyLe, og i forået 2016 blev MDS DK Patientstøttegruppe fusioneret ind i LyLe, som efterfølgende ved generalforsamlingen i foråret 2017 ændrede navn til "LyLe - Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS".

Medlemer i MDS DK PSG

Medlemsudvikling i MDS DK Patientstøttegruppe