Hæmatologiske Sygdomme

Træet på billedet ovenover er lavet på baggrund af 2016 WHO klassifikationen af alle hæmatologiske sygdomme, også kaldet blodsygdomme. De grønne faner er de sygdomme, som LyLe har mest fokus på.