Samarbejde med medicinalindustrien

Denne side indeholder information om samarbejdsaftaler mellem MDS DK Patientstøttegruppe og andre organisationer og firmaer. De enkelte aftaler er vedhæftet nederst på denne side. Denne side indeholder også samarbejder mellem Niels Jensen, som stifter af MDS DK Patientstøttegruppe, inden gruppen var formelt etableret, med Celgene og Novartis.

Denne side opdateres løbende med information om møder, som Niels Jensen deltager i som bestyrelsesmedlem i LyLe - Patientforeningen for lymfekræft, leukæmi og MDS såfremt disse møder er arrangeret af et medicinalfirma eller involverer diskussioner med medicinalfirmaer. Medicinalfirmaerne er i alfabetisk rækkefølge, og med de seneste møder først.

Hem-CAB

Et CAB eller Community Advisory Board møde er et møde mellem repræsentanter fra europæiske og globale patient netværk, som fx MDS Alliance, og repræsentanter fra medicinalindustrien hvor emner af gensidig interesse kan diskuteres i fortrolighed. Mandag den 18. juni 2018 blev det første Hematology Community Advisory Board (Hem-CAB) møde med deltagelse af en række medicinalvirksomheder og en række paraply organisationer indenfor forskellige hæmatologiske sygdoms-områder afholdt hos Helios, Sveavagen 9-11, Stockholm.

Niels Jensen deltog i dette møde som repræsentant fra MDS Alliance.

Nu kan du her læse den offentlige engelske sammenfatning af mødet her og en dansk oversættelse her.

Celgene

Blood Transfusion Multistakeholder Roundtable i Bruxelles

Niels var den 26. september inviteret til at tale ved Celgenes Blood Transfusion Multistakeholder Roundtable i Bruxelles. Ved mødet fortalte Niels om MDS patientens udfordringer under livet med MDS og de problemer, som jernkelerende behandling eller ophør af effekt af Vidaza giver. Mødet var en del af Celgenes Blood and Beyond Initiativ. Du kan se Niels præsentation her.

Alle udgifter i forbindelse med mødet blev betalt af Celgene, dvs transport til/fra CPH, fly, hotel, lokal transport i Bruxelles m.v. Derudover modtog Niels et taler honorar, som tilgik LyLe.

Celgene gruppeinterview: Erfaringer om at leve med lav risiko MDS

Niels var den 24. september 2019 sammen med to andre MDS patienter og en læge fra Rigshospitalet inviteret til et gruppeinterview hos Celgene ApS i København. Mødet startede med en gennemgang af MDS diagnose, behandling og progression ved læge Jakob Werner Hansen. Derefter fortalte de tre MDS patienter om deres liv med denne kroniske sygdom, mens både danske og svenske medarbejdere fra Celgene spurgte ind til detaljer.

For deres ulejlighed fik hver af de 3 MDS patienter et honorar på 3.000 kr. af Celgene udbetalt sammen med evt. transportudgifter af LyLe.

Celgene Pan-Nordic Patient Organisation Network Meeting

Niels og Rita, LyLes formand, var under EHA i Stockholm den 16. juni 2018 inviteret til netværksmøde for nordiske patientforeninger af Celgene. Det var en rundbordssamtale om bedste praksis. Det foregik på Hotel Scandic Grand Central lørdag aften. Desværre var kun danske og finske patientorganisationer til stede.

Efter samtalen har Celgene vært ved lille middag i hotellets restaurant. Du finder en pdf fil med aftalen om mødet, som blev ændret fra "Consultancy Agreement" til "Agreement", og som vi fik tilladelse til at offentliggøre her på siden. En lille sejr i kampen for gennemsigtighed i samarbejdet med medicinalindustrien.

Celgenes Partners for Progress i Wien

Celgenes Partners for Progress møde foregik den 4. til 6. juli 2016 lidt uden for Wien på et hotel langs floden Donau. Lyles formand Rita O. Christensen og bestyrelsesmedlem Niels Jensen var inviteret til dette møde.

På mødet i Wien deltog patientforeninger dækkende alle de sygdomme, som Celgenes nuværende produktportefølje dækkede inviteret - altså ikke blot sjældne kræftformer, som i 2012 og 2013. Mødets hovedelement var et kommunikationskursus leveret af en gruppe britiske eksperter.

Alle udgifter i forbindelse med arrangement blev betalt direkte af medicinalfirmaet Celgene. Billedet er gruppefoto fra breden af Donau.

Celgenes Partners for Progress nær Barcelona

Deltagelse i Celgenes Partners for Progress møde i Sitges nær Barcelona, Spanien fra den 3. juli til den 5. juli 2012. Ingen skriftlig aftale, men Celgene dækkede alle rejse- og opholds omkostninger.

Billede viser opstilling til gruppefotografering under mødet i Sitges, og er taget af Niels.

Celgene informationsmøde om Vidaza for danske sygeplejersker

På vegne af MDS DK Patientstøttegruppe fortalte Niels Jensen sin historie om at møde sygdommen MDS på et informationsmøde om Vidaza for danske sygeplejersker i Fredericia, Danmark den 22. maj 2012 arrangeret af Celgene Danmark. Du kan læse Niels præsentation her.

Skriftlig aftale med Celgene om at Niels Jensen fortæller sin patient historie ved mødet. Intet honorar, men rejseomkostninger dækket.

Celgenes Partners for Progress nær München

På foranledning af Sophie Wintrich fra MDS UK Patient Support Group blev Niels Jensen inviteret til at deltage i Celgenes Partners for Progress møde i Unterschleissheim nær Mûnchen, Tyskland den 6. og 7. juli 2011. Ingen skriftlig aftale men alle rejse- og opholds udgifter blev dækket af Celgene.

Billedet viser deltagerne foran hotellet i Unterschleissheim, og er taget af Niels.

Fotografering til Celgenes MDS Life Beyond Limits Kampagne

Den 21. og 22. november 2011 besøgte fotograf Ed Kashi Niels Jensens hjem i Slangerup for at tage billeder af Niels og hans familie til kampagnen MDS Life Beyond Limts, som var sponsoreret af Celgene. Efter fotograferingen blev Niels og hans ældste søn Eric inviteret til ASH 2011 i San Diego, hvor Niels fortalte sin patient historie ved åbningen af en fotoudstilling med billeder af MDS patienter fra flere lande. Rejsen omfattede også adgang til ASH 2011 og deltagelse i globalt møde for MDS patientorganisationer arrangeret af MDS Foundation.

Ingen skriftlig aftale, men alle rejseomkostninger undtagen diverse måltider blev afholdt at et amerikansk kommunikations-firma, som arbejdede for Celgene.

Billedet af de tre MDS patienter Bergit Kühle fra Tyskland, Niels Jensen fra Danmark og Kirby Stone fra USA er taget af Eric ved galla åbningen af fotoudstillingen i San Diego.

Janssen

Janssens Nordiske Patientforeningsmøde i Stockholm

Den 27. og 28. august deltog Niels sammen med Rita og Olivia i et Nordisk netværksmøde for patientforeninger på Scandic Continental i Stockholm. Formålet med mødet var at styrke det nordiske samarbejde mellem patientforeninger indenfor kræftområdet.

Alle udgifter i forbindelse med mødet, som transport til/fra CPH, flyv, lokal transport i Stockholm, og hotel og forplejning, blev finansieret af Janssen Oncology.

European Patient Advocacy Summit

Via en invitation delt via MDS Alliance deltog Niels fra den 5. november til den 7. november 2018 i to møder arrangeret af Janssen Oncology. Det første møde den 6. november var European Oncology Summit og det andet den 7. november var Global Summit on Preapproval Access. Begge møder foregik på Leonardo Hotel i Bruxelles.

Mødet inklusive transport, fly, og hotel med forplejning var betalt af Janssen Oncology. Billedet er taget af Niels ved registreringen tirsdag morgen.

Janssens Nordiske Møde for Patientforeningsrepræsentanter

Janssen inviterede mandag den 4. september 2018 ledere og andre fra nordiske patientforeninger med fokus på sjældne kræftsygdomme til et erfaringsudvekslingsmøde i Stockholm. Fra Lyle deltog formand Rita O. Christensen og bestyrelsesmedlem Niels Jensen. Dagsorden for mødet kan fås ved at skrive til niels.jensen@mds-and-you.info.

Ved mødet bidrag Niels med en kort præsentation af Lyles facebook grupper. Præsentationen kan ses til venstre.

Alle omkostninger i forbindelse med deltagelse i mødet blev dækket af medicinalfirmaet Janssen.

2017 08 29 N_Jensen Lyle’s use of social media

Novartis

Novartis Udvikling af Patient Informationmateriale og Udviling af Kliniske Aktiviteter

I slutningen af maj 2021 indgik Novartis and Lyle en kontrakt under hvilken Niels vil give et patient perspektiv i forbindelse med

  • udvikling af programmer og materiale til at informere patienter om nye muligheder

  • udvikling af kliniske aktiviteter, som eksempelvis erklæring om informeret samtykke and andet material til patienter i forbindelse med de kliniske aktiviteter

Dette for arbejde foregår via videomøder og email i resten af 2021. Niels modtager fra Novartis via Lyle et honorar for dette arbejde på 900 DKK per time.

Novartis Iron Overload Patient Advisory Board møde i Amsterdam

Niels var også inviteret til at deltage i et møde i Amsterdam i maj 2016 om en ny formulering af Exjade, Novartis' jernkelerings lægemiddel, men kunne ikke deltage grundet en akut indlæggelse på Klinik for Blodsygdomme på Rigshospitalet. Efterfølgende blev synspunkter omkring de modtagne udkast til patientinformationsmateriale og forslag til et bedre layout fra et patientsynspunkt fremsendt til Novartis Oncology.

Indsatsen blev belønnet med 500 €, som tilgik Lyle - Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS.

Novartis Iron Overload Patient Advisory Board møde i Berlin

Novartis Oncology Region Europe inviterede Niels Jensen til at deltage i Iron Overload Patient Advisory Board møde i Berlin den 15. og 16. marts 2015. Novartis Oncology betalte rejse- og opholds omkostningerne, og gav derudover et tilskud på 500 € til MDS DK Patientstøttegruppe.

Billedet er fra en brainstorming session under mødets første dag, og er taget af Niels.

Patient panel ved Novartis Oncology møde i Tallinn

Deltagelse i patient panel i forbindelse med Nordic Novartis Oncology Winter Conference 2014 i Tallinn, Estland fra 13. januar til 15. januar 2014. Alle rejse- og opholds omkostninger blev betalt af Novartis bortset fra enkelte måltider.

Billedet, som viser patient panellet efter interviews på scenen, er taget af Finn Stahlschmidt fra Geelmuyden.Kiese.

Møder om MDS nær hematologiske centre i Danmark

Dette projekt gik ud på at arrangere møder for MDS patienter og pårørende nær de seks regionale hematologiske centre i Herlev, Haderslev, Odense, Roskilde, Aalborg og Århus. Aftalen om dette projekt blev indgået med Novartis den 6. novmber 2013. Det var planen ved hvert af disse møder at have en dansk og en udenlandsk foredragsholder.

Under denne aftale blev der afholdt et møde i Roskilde i januar 2014 hvortil De Witte fra Holland var inviteret, et i Aarhus i september 2014 hvortil Eva Hellström-Lindberg fra Sverige var inviteret, og et i Odense i oktober hvortil Detlef Haase fra Tyskland var inviteret.

Første møde i Danmark med fokus på MDS patienter

Dette projekt gik ud på at arrangere et møde i Bella Centret for danske MDS patienter med danske og internationale MDS eksperter som talere. Aftalen om et sådant møde blev indgået med Novartis den 13. februear 2013. Det praktiske arbejde i forbindelse med mødet blev varetaget af kommunikationsfirmaet Geelmuyden.Kiese, og baggrunden var, at Novartis årlige møde om jernkelerende behandling, som samler flere hundrede læger fra hele verden, blev afholdt i weekenden den 16. og 17. marts 2013 i Bella Center.

Resultatet af projektet var et møde, som tiltrak MDS patienter fra hele Danmark til en eftermiddag med 3 foredrag af en dansk, en tysk og en canadisk MDS ekspert søndag den 17. marts 2013.

Konvertering af første patientinformation om MDS på dansk til internettet

Dette projekt gik ud på at lave en internet version af MDS Foundations danske bog for MDS patienter og pårørende. Aftalen blev indgået med Novartis Healthcare A/S den 7. november 2012 efter foreningens uformelle etablering den 21. september 2012. Resultatet er afsnittet "MDS Patienthåndbog" på denne hjemmeside http://dkpsg.mds-and-you.info.

Pfizer

Pfizer Patient Summit 2019

Den 8. og 9. november 2018 deltog Niels og Rita, LyLes formand, i Pfizer Patient Summit 2019 - Allies Against Cancer på Scandic Kødbyen. Udover LyLe deltog og af danske organisation også Lungekræftforeningen og KIU. Dette mødet omfattede skandinaviske og hollandske patientorganisationer, så sproget var engelsk.

Mødet var arrangeret af Patvocates - et tysk firma - samarbejde med Pfizer, og betalt af Pfizer inklusiv hotel og forplejning.

Pfizer Patient Summit 2018

Den 23. og 24. november 2018 deltog Niels og Rita, LyLes formand i Pfizer Patient Summit 2018 - Allies Against Cancer på Scandic Copenhagen. Dette mødet omfattede skandinaviske og hollandske patientorganisationer, så sproget var engelsk.

Mødet var arrangeret af Patvocates - et tysk firma - samarbejde med Pfizer, og betalt af Pfizer inklusiv hotel og forplejning. På gruppebilledet herunder set Niels med sin store mave yderst til højre, og Rita som nummer fire fra venstre i forreste række.

Roche

Patientforeningsakademi 2018

Torsdag den 29. november 2018 afholdt Roche et 1-dags kursus i brug af sociale medier på Quality Hotel i Høje Taastrup under titlen Patientforeningsakadami. Fra LyLe deltog Niels og Pia Jeanne. Kurset havde specielt fokus på brug af Facebook, Instagram, LinkedIn og SnapChat.

Kurset inklusive morgenmad, frokost m.v. var gratis for bestyrelsesmedlemmer i patientforeningerne.

Roche IEEPO i Athen

I foråret 2018 inviterede Roche ét medlem af LyLe til at deltage i International Experience Exchange for Patient Organisations (IEEPO), som for 10. år blev arrangeret af medicinalfirmaet Roche. LyLes formand valgte, at lade Niels Jensen deltage i dette arrangement, som omfatter patientorganisationer repræsenterende mange forskellige sygdomsområder fra hele verden. Derved giver arrangementet indblik i de problemer, som man eksempelvis møder som brystkræftpatient i Pakistan eller inspiration fra leukæmipatienter i Sydamerika.

Alle omkostninger i forbindelse med Niels Jensens deltagelse blev betalt af Roche Danmark baseret på en skriftlig aftale med LyLe - se nederst på denne side. Udover LyLe deltog fra Danmark en repræsentant fra Dansk Brystkræft Organisation (DBO) og en repræsentant for unge med gigt - FNUG. Det begrænsede antal danske deltagere skyldtes at Kræftens Bekæmpelse og paraplyorganisationen Danske Patienter forsøger at begrænse danske kræftpatientforeningers kontakt med medicinalindustrien efter LyLes og andre kræftpatientorganisationers indflydelse på Kræftplan IV.

Patientforeningsakademi 2017

Torsdag den 23. november 2017 afholdt Roche et 1-dags kursus med fokus på ekstern kommunikation og systenlighed, digital kommunikation og om at få beslutningstagere i tale på Quality Hotel i Høje Taastrup under titlen Patientforeningsakadami. Niels deltog fra LyLe. Formålene var:

  1. Hvordan kan patientforeninger bruge egne erfaringer og ressourcer til at synliggøre deres mærkesager, behov og ønsker? Hvordan kan patientforeninger bruge egne erfaringer og ressourcer til at synliggøre deres mærkesager, behov og ønsker?

  2. Hvordan kan patientforeninger effektivt og målrettet udnytte digitale platforme og kanaler?

  3. Hvordan kan patientforeninger få en konstruktiv og resultatorienteret dialog med beslutningstagere?

Kurset inklusive morgenmad, frokost m.v. var gratis for bestyrelsesmedlemmer i patientforeningern.

Takeda

Takeda Europe & Canada MDS Specialist Nurse and Patient Virtual Advisory Meeting

Som opfølgning tidligere møder beskrevet nedenfor deltog Niels den 22. march 2021 i et virtuelt rådgivende møde med sygeplejersker og patient ekspert arrangeret af Takeda Europe & Canada. Inden mødet modtog deltagerne materiale, som blev diskuteret på mødet. Niels havde en del meget specifikke spørgsmål fokuseret på hvordan materialet kunne gøres mere patient relevant, som blev sendt til firmaet, og som firmaet vente tilbage med udførlige svar på en uge efter mødet.

For forberedelse og deltagelse i dette møde modtog Niels 2850 DKK direkte fra Takeda Oncology.

Myelodysplastic Syndromes (MDS) Patient Advocacy Virtual Roundtable Meetings “Transfusion Independence in Patients with Higher-Risk Myelodysplastic Syndrome.”

Som yderligere opfølgning på møder i Stockholm og Amsterdam blev Niels Jensen, som medlem af LyLe og MDS patient inviteret til to virtuelle møder under overskriften "Transfusion Independence in Patients with Higher Risk Myelodysplastic Syndrome" henholdsvis den 7. juli og 8. juli 2020 kl. 17.00 - 19.00 central europæisk sommertid. Møderne modereres af Tracey Iraca fra MDS Foundation.

Deltagelse vil betyde, at LyLe modtager et honorar på 6.300 DKK for Niels deltagelse i mødet og den nødvendige forberedse. Aftalen mellem Takeda Oncology og LyLe om Niels deltagelse i dette møder er ikke mærket "private og confidential" og kan derfor findes længere nede på denne side.

Takeda Oncology Myelodysplastic Syndromes Global Patient Advocay Roundtable

Som opfølgning på mødet i Stockholm blev Niels Jensen inviteret til Amsterdam den 17. juli 2019 til et møde med titlen Myelodysplastic Syndromes (MDS) Global Patient Advocacy Roundtable.

Deltagelsen betød, at LyLe modtager et honorar på 8.400 DKK for Niels deltagelse i mødet og den nødvendige forberedelse. Udover dette har Takeda Oncology betalt for rejsen til og fra Amsterdam, lokal transport i Amsterdam, en hotelovernatning i Amsterdam samt forplejning før og under mødet. Aftalen mellem Takeda Oncology og LyLe om Niels deltagelse i dette møde er mærket "private and confidental" af Takeda, og derfor findes den ikke på denne side.

Takeda Oncology MDS Global Advisory Board and Roundtable

Dagen før EHA i Stockholm, onsdag den 13. juni 2018, var Niels Jensen inviteret til at deltage i et Takeda Oncology MDS Global Advisory Board, idet Takeda Oncology havde opkøbt et andet medicinalfirma, som arbejdede på lægemidler til MDS patienter, og et af disse undergik klinisk afprøvning i PANTHER forsøget, som er rettet mod bl.a. høj risiko MDS patienter. Udover Niels deltog også MDS patientrepræsentanter fra bl.a. Canada, Frankrig, Tyskland og USA.

Deltagelsen betød, at LyLe modtager et honorar på 8.100 DKK for Niels deltagelse i mødet og den nødvendige forberedelse. Inden mødet, som foregik på Hotel C i Stockholm, blev serveret en let morgenmad, og undervejs en let frokost. Aftalen mellem Takeda Oncology og Lyle om Niels deltagelse i dette møde er mærket "private and confidental" af Takeda, og derfor findes den ikke på denne side.

Aftaler, som må offentliggøres